Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Så snokar svenskarna på bostadsvisningar

Tre av tio svenskar har någon gång varit på visning utan att vara intresserad av att köpa bostaden, visar en ny undersökning från Fastighetsbyrån. Nyfikenhet kring inredning och hur grannen bor är vanliga anledningar. Väl på visningen så tittar besökarna i garderober och badrumsskåp. Några testar till och med säljarnas toalett och säng

40 procent av svenskar mellan 20 och 64 år har varit på en bostadsvisning någon gång under de tre senaste åren. 31 % har någon gång haft en annan anledning än att de var intresserade av att köpa bostaden. Vanligast är att man ser en visningsskylt och spontant bestämmer sig för att gå in eller att man tycker om att gå på visning i allmänhet. 9 % av de som varit på visning har varit det för att se hur grannarna bor och lika många har gjort det för att få inredningsinspiration.

Att det kommer personer som inte har avsikt att köpa får man räkna med och det är i regel inget som säljarna eller vi mäklare har några problem med. Det är ju naturligt att många blir nyfikna. Att ha öppna visningar är heller inte lika vanligt utanför storstäderna vilket säkerligen gör att siffrorna skulle kunna vara betydligt högre, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

Många kollar garderober och badrumsskåp – plocka undan och städa ordentligt!
Väl inne på visningen gör många en noggrann undersökning. 37 % tittar in i garderober och 12 % öppnar badrumsskåpet för en inspektion. Över dubbelt så många män som kvinnor har kikat in i badrumsskåp. Vissa går ännu längre i badrummet. 6 % har använt toaletten på en visning, något som är vanligare i storstäder där 11 % har gjort det. 2 % har dessutom suttit eller legat i säljarnas säng.

Ja, många öppnar luckor och tittar i skrymslen och vrår. Som säljare gäller det att plocka undan sådant som man inte vill visa och städa ordentligt – överallt. Att trycka in allt i garderoben i sista sekund är alltså inte att rekommendera, säger Pia-Lotta Svensson.

Resultat

Anledning att gå på visning (de som varit på visning någon gång de senast tre åren):

Såg visningsskylten och bestämde sig spontant att gå in, 14 %

Tycker om att gå på visning utan syfte at köpa, 11 %

För att se hur grannarna bor, 9 %

För att få inredningsinspiration, 9 %

För att kolla upp mäklare inför egen försäljning, 6 %

För att, som säljare, kontrollera mäklaren, 1 %


Vad har man gjort på en bostadsvisning (de som varit på visning någon gång de senast tre åren):

Tittat i garderober/skåp, 37 %

Tittat i badrumsskåp, 12 % (män 16 %, kvinnor 7 %)

Frågat mäklaren om störande grannar, 11 %

Gått på toaletten, 6 % (11 % i storstad, 3 % i övriga landet)

Smakat på frukt/bär i trädgården, 2 %

Suttit/legat i sängen, 2 %

Tagit något ätbart från bostaden, 1 %

Knackat på hos en granne, 1 %


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån mellan den 20:e och 28:e mars 2017. Kartläggningen genomfördes online till medlemmar i en webbpanel. Målgruppen är svenska allmänheten 20-64 år. Totalt deltog 1003 personer i undersökningen. Resultatet presenteras på totalnivå. Där signifikanta skillnader förekommer presenteras även resultatet för män och kvinnor, samt för ort där vi skiljer på Stockholm och övriga landet.

Läs mer om hur vi hanterar cookies