Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Håll koll på nyheterna inom RUT

Från den 1 augusti gäller nya regler för RUT-avdrag, vilket bland annat berör dig som går i flyttankar eller behöver hjälp med it-installationer i ditt hem. Om du dessutom har trädgård, finns det ännu fler anledningar att hålla koll på de nya avdragen. Här är en sammanfattning av Riksdagens beslut:

Trädgårdstjänster
Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt till rutavdrag. Från och med den 1 augusti ger också följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
 • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
 • Plantering av nya växter och träd.
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
 • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

Flyttjänster
Exempel på flyttjänster som ger rätt till rutavdrag:

 • Flytt av bohag mellan bostäder. 
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
 • Packning och uppackning.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Arbetstiden för transporten.

Däremot ger inte kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra rätt till rutavdrag. Det innebär att arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.

It-tjänster
De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad. Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarttelefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag. Däremot omfattas inte arbete med:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad. handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Tänk på!
Arbetet ska vara utfört och betalt efter den 1 augusti 2016 för att du ska kunna utnyttja rutavdraget.

(Källa: Skatteverket.se)

Läs mer om hur vi hanterar cookies