Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Trivsel på bostadsorten – högst i Malmö, lägst på mindre orter

Bäst med storstadspuls, lugn på landet eller något mitt emellan? Fastighetsbyrån har undersök hur svenskarna trivs på sin bostadsort. Resultaten visar att Malmöbor trivs allra bäst med bostadsorten medan de som bor på mindre orter är minst nöjda. Sedan 2012 har trivseln minskat relativt kraftigt i hela Sverige – allra mest i Stockholm.

Fastighetsbyråns har genomfört en undersökning där 1021 personer svarat på frågor om hur de trivs på sin bostadsort. Resultaten visar att 54 % i hög utsträckning trivs på orten där de bor. 38 % är varken nöjda eller missnöjda och 9 % trivs inte alls.

I Malmö är det flest, 62 %, som trivs bra på sin ort. Motsvarande siffra för Stockholm är 54 %, för Göteborg 58 % och för större ort 56 %. På mindre ort, under 95 000 invånare, är det lägst andel som trivs bra med 50 %. På mindre ort är det även flest, 11 %, som är missnöjda med orten.

  • Det är intressant att malmöborna är mest nöjda med tanke på att staden får relativt mycket negativ publicitet. Staden har uppenbarligen mycket positivt att erbjuda. Man kan också konstatera att de positiva aspekterna av att bo på en mindre ort, till exempel lugn, natur och billigare bostäder, inte verkar väga tyngre än negativa faktorer, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


Allmänt lägre trivsel – mest påtagligt i Stockholm

När motsvarande undersökning genomfördes 2012 trivdes 65 % av svenskarna i hög utsträckning med bostadsorten, d v s 11 % fler än i år. Trivseln har minskat i hela Sverige men minst, endast 2 %, på större ort. Stockholm är den region där trivseln minskat mest, från 72 % 2012 till 54 % 2018.

28 % (15 % 2012) av svenskarna tror att de kommer att flytta från sin ort inom fem år, 29 % (26 %) tror att de kanske kommer att flytta och 42 % (59 %) tror inte att de kommer att flytta från orten. Flyttbenägenheten har ökat kraftigt sedan 2012 och de vanligaste orsakerna är för att få allmänt bättre trivsel, jobb/studier och att man vill till en större ort. Boende i Stockholm vill i mycket högre grad än andra flytta för att få en bättre bostad.

  • Det är påtagligt att trivseln minskat i Stockholm och den främst orsaken till att stockholmare vill flytta är att man vill ha en bättre eller finare bostad. Bostadspriserna, och kostnader kopplat till bostaden, är förmodligen det som ändrats mest i Stockholm de senaste sex åren. Uppenbarligen är möjligheten att bo som man vill en faktor som i allra högst grad påverkar den allmänna trivseln, säger Johan Engström.


Malmöbor nöjdast – men även mest flyttbenägna
Trots att malmöborna är mest nöjda är det även i Malmö som flest tror att de kommer flytta inom fem år. De som är minst flyttbenägna är de som bor på större ort. Anledningen till att man vill flytta skiljer sig relativt mycket från ort till ort. I Malmö är till exempel jobb eller studier den främsta anledningen medan de som bor på mindre orter främst flyttar för att få allmänt bättre trivsel.

I vilken utsträckning trivs du på den ort du bor på?

Riks:

I hög utsträckning – 54 % (65 % 2012)
Varken eller – 38 % (30 % 2012)
I låg utsträckning – 9 % (5 % 2012)

Stockholm:

I hög utsträckning – 54 % (72 % 2012)
Varken eller – 36 % (26 % 2012)
I låg utsträckning – 10 % (4 % 2012)

Göteborg:

I hög utsträckning – 58 % (70 % 2012)
Varken eller – 40 % (26 % 2012)
I låg utsträckning – 3 % (4 % 2012)

Malmö:

I hög utsträckning – 62 % (73 % 2012)
Varken eller – 31 % (25 % 2012)
I låg utsträckning – 7 % (3 % 2012)

Större ort:

I hög utsträckning – 56 % (58 % 2012)
Varken eller – 38 % (38 % 2012)
I låg utsträckning – 7 % (4 % 2012)

Mindre ort:

I hög utsträckning – 50 % (62 % 2012)
Varken eller – 39 % (32 % 2012)
I låg utsträckning – 11 % (6 % 2012)

Läs mer om hur vi hanterar cookies