Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Fastighetsbyrån tycker till: Budgivning

Budgivningen kan vara ett orosmoment i en bostadsaffär, både för köparen och säljaren. Det är skarpt läge och förhoppningar ska möta verkligheten. I en sådan situation är det olyckligt att budgivningen i Sverige är oreglerad, vilket riskerar att spä på osäkerheten. Vi på Fastighetsbyrån tycker att det är hög tid att styra upp budgivningen.

I Sverige är budgivningar på bostäder oreglerade. Det innebär att en budgivning i praktiken kan gå till hur som helst. Ett bud är exempelvis inte bindande, som köpare kan man ångra sig när som helst tills dess att avtalet är påskrivet. Det finns heller inga krav på att man som budgivare ska identifiera sig.

Det kan kännas otryggt för både säljaren och budgivaren med bland annat misstankar om riggade budgivningar och oseriösa bud. Ett annat vanligt problem är för stora skillnader mellan utgångspris och slutpris.

Ett gemensamt ansvar
I sin senaste konsumentrapport har Konsumentverket tittat specifikt på fastighetsmäklarområdet. I rapporten kommer man med förslag på olika regleringar för att göra budgivningar tryggare för alla parter. En utveckling som Fastighetsbyrån välkomnar.

”Vi ställer oss överlag positiva till förslagen. Budgivningar är ett orosmoment i processen att köpa och sälja bostäder och det oreglerade upplägget vi har i Sverige skapar en ökad osäkerhet.”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. 

Alla skulle tjäna på att köp- och säljbeslutet känns så tryggt och säkert som möjligt. För att nå dit finns det flera insatser som regeringen och marknaden kan driva, anser Johan Engström.

”Vi i branschen och beslutsfattare har ett gemensamt ansvar att göra mer för att skapa en ökad trygghet för konsumenten i samband med budgivningar. Som Sveriges största mäklare har vi möjlighet att leda utvecklingen åt det hållet. Därför har vi på eget initiativ tagit fram ett system där budgivarna identifierar sig med hjälp av Mobilt Bank-id”, säger Johan Engström.

Kundernas behov i fokus

”Vi i branschen måste våga ifrågasätta gamla invanda sätt och arbeta och bli bättre på att se konsumenternas behov. Vi på Fastighetsbyrån tycker till exempel att det är rimligt att alla budgivare identifierar sig på något sätt och att information om hur det gått till görs tillgänglig för alla intressenter. Därför kommer vi så fort det är möjligt att göra en anbudsförteckning, där det ska framgå om och hur budgivarna har identifierat sig. Den förteckningen delas sedan med säljare och budgivare, även innan köpeavtal är påskrivet.”

”Vi ser även fördelar med att bud ska vara bindande. Därför föreslår vi att regeringen utreder vad bindande bud skulle innebära för den svenska marknaden. Om det utformas på rätt sätt tror vi att det kan skapa större trygghet och inte minst ta bort problematiken med lockpriser”, avslutar Johan Engström.

Läs mer om hur vi hanterar cookies