Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Så får du koll på deklarationen

Att deklarera en bostadsaffär kan vara knepigt, tycker många. Det är mycket att hålla koll på rörande räntor, skattekonsekvenser och uppskov. Ju närmare deklarationen vi kommer, desto fler frågor brukar komma in till oss. Eftersom deklarationstiderna står runt hörnet bjuder vi på några tips med vår juridiske expert Per Isberg.

Ett grundläggande tips är att börja planera bostadsaffären så tidigt som möjligt och att gå igenom vilka eventuella skattekonsekvenser den kommer att få. När du redan har genomfört bostadsaffären kan det vara svårt att rätta till saker i efterhand så att du uppnår en optimal skattekonsekvens. De vanligaste frågorna handlar om uppskov. Här tycker Per Isberg att man ska ta sig en funderare:

"Vad man bör tänka på om man överväger att begära uppskov är att man betalar en årlig avgift till staten på uppskovsbeloppet. För närvarande är den avgiften 0,5 %. Att det är en avgift är viktigt i sammanhanget eftersom den inte är avdragsgill i deklarationen, vilket räntekostnader är. Med dagens låga ränteläge hos bankerna kan det därför löna sig att låna till att betala in reavinsten", säger Per och ger ett exempel:

"Om du har en uppskjuten vinst på 500 000 kronor innebär 0,5% avgift att du betalar 2 500 kronor per år. Om du istället betalar skatten för vinsten kostar det 110 000 kr. Om du tar ett banklån och betalar in skatten med, så motsvarar det en ränta på ungefär 3,25 %, eftersom räntekostnaden är avdragsgill. Så om du kan förhandla fram en ränta som är lägre än så kan det vara ett bra sätt att lösa skatten på", förklarar Per.

Tips till köpare
Pers grundtips till köpare är att tänka på hur ägandet av bostaden ska fördelas. "När du köper en bostad som skall vara din ersättningsbostad, det vill säga den bostad i vilken du tänker placera ett uppskov, så är det mycket viktigt att ägarandelen motsvarar ett värde på den köpta bostaden som gör att det tänkta uppskovsbeloppet kan utnyttjas enligt planerna", säger Per. Om du exempelvis är ensam ägare till den bostad du säljer och köper en bostad tillsammans med någon annan, till exempel en sambo, så är det viktigt – om du vill ha uppskov med hela vinsten – att din andel av den köpta bostaden motsvarar köpeskillingen av din sålda bostad.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid köp är hur eventuella avdrag kan utnyttjas. "ROT-avdraget kan exempelvis bara utnyttjas av den som är ägare, vilket är något man bör tänka på när man funderar på hur ägandet skall fördelas", säger Per.

Tips till säljare
Pers tips till säljare är att fundera på om ägandet behöver förändras på något sätt inför försäljningen. "Om försäljningen till exempel rör ett dödsbo kanske ett arvsskifte är att rekommendera, eftersom 'gamla dödsbon' beskattas mer ofördelaktigt", säger Per.

Andra saker man bör fundera på vid en försäljning är hur vinsten påverkar din övriga ekonomiska situation. Om du till exempel studerar och har studiemedel så kan en försäljningsvinst påverka din möjlighet att få studiemedel.

När man ska sälja kan det även vara värt att överväga vilken sida av nyåret man ska genomföra affären på. Det har betydelse för vilka avdrag som får göras för till exempel förbättringskostnader på bostaden. Per förklarar:

"När du räknar ut realisationsvinstberäkningen får du göra avdrag för förbättringskostnader som du lagt ned de senaste fem åren. Det kan påverka om du bör sälja i december istället för i januari året därpå", säger Per. "Kravet är dock att kostnaden överstiger 5 000 kronor per år vilket gör att du även bör planera sådana kostnader. Det är till exempel bättre att renovera för 5 000 kronor det ena året än att fördela kostnaden över två år", säger Per.

Pers avslutande råd, oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad, är att ta hjälp om du är osäker. Ofta ingår deklarationen i en mäklartjänst, men om den inte gör det finns det bra hjälp att få hos juridiska experter, som till exempel Juristbyrån.

Pers generella tips inför deklarationen:
• Planera försäljningen i god tid.

• Tänk på ägarförhållandet vid köp och försäljning.

• Ta ställning till eventuellt uppskov.

• Ha koll på alla dina underlag för kostnader, etc. i form av kvitton och fakturor.

• Gör en provdeklaration på Skatteverkets hemsida.

• Ta hjälp om du är osäker. Om deklarationen inte ingår i din mäklartjänst finns det bra hjälp att få hos experter, till exempel på Familjens jurist.

• Gör en fyllnadsinbetalning i februari om du har ett underskott på skattekontot som överstiger 30 000 kr. På så sätt undviker du att få betala kostnadsränta på det överskjutande beloppet.

Läs mer om hur vi hanterar cookies