Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Fler svenska bostadsköp på Costa Blanca

Enligt nya siffror från inskrivningsmyndigheten Registradores köpte 1 436 svenskar bostad på Costa Blanca under 2018. Det är en ökning med 4,7 % jämfört med 2017, och sedan 2013 innebär den en ökning i antal köp med hela 86 %.

I inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 3 april framgår det att 1 436 svenskar köpte bostad på Costa Blanca under 2018.  Efter britterna är svenskarna största utländska köpargrupp på Costa Blanca och antal årliga köp av svenskar har ökat med 86 % sedan 2013. 38 % av alla svenska bostadsköp i Spanien sker i Alicante-provinsen och i snitt köper svensken ett boende på Costa Blanca för 162 000 EUR.

Fastighetsbyrån har vuxit fram som den ledande svenska aktören, idag med en marknadsandel på svenska köpare på 26 % utmed kusten. Samtidigt har målgruppen breddats och 35 % av köparna är idag av andra nationaliteter.

- Svenskarnas intresse för Spanien och Costa Blanca håller i sig. Dock märker vi av den svaga svenska kronan och den lite svajiga bostadsmarknaden i Sverige. För att vara mindre sårbara i konjunktursvängningar har vi under flera år arbetat målmedvetet för en breddning och att minst en av tre köpare ska vara av en annan nationalitet. Nu kan vi stolta konstatera att vi lyckats uppnå detta mål och samtidigt behålla vår starka position gentemot den svenska kunden, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland.

Vill du veta mer om bostadsmarkanden i Spanien? Kontakta något av våra kontor

Läs mer om hur vi hanterar cookies