Sök bostad eller innehåll

Tips och Nyheter

Den portugisiska bostadsmarknaden

Hur fungerar den?

Det är långt ifrån bara portugiser som säljer sina bostäder i Portugal, detta märks främst i landets södra del, Algarve. Bostadsägarna kommer från alla kontinenter men det är förutom portugiser framförallt nordeuropéer som äger bostäder här. I Lissabon området är andelen portugiser som säljer och köper större, men Cascais/Estoril och centrala Lissabon är internationellt präglat.

Det mest vanliga är att en bostadsägare som vill sälja sin bostad kontaktar flera olika mäklarföretag för att lägga ut sin bostad till försäljning. Avtal tecknas mellan bostadsägaren och mäklarföretagen, och de senare marknadsför sedan objektet efter bästa förmåga. De flesta använder sig av bostadsportaler och det är därför inte ovanligt att man på sajter ser samma bostad flera gånger.

Vi svenskar är inte vana vid det här förfarandet och det orsakar ibland en viss förvirring, speciellt när säljaren säger olika begärt pris till olika mäklare.

De flesta söker efter bostäder på nätet och kontaktar sedan det mäklarföretag som annonserar objektet för att organisera visning. Marknaden är inte reglerad i detta fallet och man kan utan problem kontakta flera olika mäklarföretag. Mäklarföretagen registrerar i allmänhet kunden som hört av sig. Registreringen gäller inte enbart det/de objekt som man visat intresse för utan hela utbudet, även inkommande framtida objekt.

Det är inte ovanligt att mäklarföretag samarbetar med andra aktörer och visar köpkunder varandras intagna objekt. Vid en försäljning delar då mäklarföretagen på arvodet som alltid betalas av den som säljer bostaden. Detta brukar sällan innebära några problem men då det är flera aktörer inblandade kan köpprocessen ibland bli omständlig och kontrollen sämre. Fördelen är att du som vill ha en svensktalande mäklare ofta kan se bostäder du sett hos andra mäklare, förutsett att ingen registrering gjorts hos den andra mäklaren. Det påstås ibland att alla mäklare kan visa alla objekt vilket i praktiken inte är möjligt. Det skulle innebära att mäklarföretaget har kontrakt med alla som vill sälja bostad eller samarbete med alla mäklarföretag.

Den portugisiska bostadsmarknaden har stabiliserats och i vissa områden kan man se en prisökning. Det gäller framför allt i och omkring Lissabon och på Algarvekusten. Det förekommer sällan budgivning och de som är intresserade av att köpa en bostad lägger oftast ett bud understigande det begärda priset. Då bostadsmarknaden är under utveckling finns det sällan möjlighet att kunna köpa bostaden långt under begärt pris, ett riktmärke kan vara att budet ligger 10 % under. När köpare och säljare kommit överens om pris och tillträdesdatum kopplas en advokat vanligtvis in, och ett löfteskontrakt upprättas. Säljaren erlägger en handpenning, ofta 10 % av köpeskillingen och bostaden tas bort från marknaden.

Finanskrisen har släppt sitt grepp och byggföretagen har fått tillbaka förtroendet för marknaden och satt igång med byggnation. Det finns förstås fördelar med att köpa en nyproducerad bostad. Den står för det senaste av byggteknik och man kan ibland också välja material. Nackdelen kan vara att det byggs relativt långsamt och det tar 1 ½-2 år innan projektet står färdigt. Många väljer att reservera en bostad redan på planeringsstadiet och lägger då en handpenning. Under byggnationen begär byggföretaget förstärkning av handpenningen, summorna varierar beroende på byggföretag. Trots att marknaden är i uppåtgående rekommenderas att byggföretaget ordnar med bankgaranti, något som inte är lagstadgat som i Sverige.

Det är inte komplicerat att köpa en bostad i Portugal. Antingen kontaktar man ett mäklarföretag som blir samarbetspartner i bostadsletandet och som hjälper till hela vägen med råd och tips. Annars kan man kontakta flera olika mäklare som visar de objekt de har till försäljning. Mäklare och advokater ser till att alla dokument är i ordning. Dels inför löfteskontraktet, men framför allt inför köpekontraktet som alltid sker hos notarie i Portugal. Du som köpare behöver inte ha med något annat än ditt pass, ett portugisiskt skattenummer (som går att ordna på en förmiddag) och pengar till köpeskillingen samt de skatter och avgifter som tillkommer i köpet.

Läs mer om mäklare i Portugal och tilläggskostnader 

Läs mer om hur vi hanterar cookies