Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Möte
Ekonomi och Juridik

Extra kostnader vid köp av bostad i Spanien

När du köper en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver själva köpeskillingen. Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpeskillingen om ca 12-15 % i Spanien.

Skatter

Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en statlig mervärdesskatt, "Impuesto de Valor Añadido", om 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1,5-2 % beroende på region. 

När det gäller begagnade bostäder i Spanien tillkommer en överföringsskatt, "Impuesto de Transmisiones Patrimoniales", om 8-10 % beroende på region och köpeskillingens storlek. Dock utgår ingen stämpelskatt. Kontrollera med din mäklare vilka skatter som gäller i just ditt fall!

Notariekostnader

Köparen står också för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då en rad olika faktorer spelar in, men en ganska god tumregel är att det handlar om 500-1.500 €. 

Registreringsavgifter

Registreringen i fastighetsregistret under den nya ägaren medför ytterligare kostnader. Återigen handlar det om en kostnad som är svår att ge ett exakt värde på beroende på köpeskilling men som tumregel kan du räkna med några hundra euro.

Anslutningsavgifter

Vi vill också påminna om att det vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Finansiella kostnader

Om du väljer att delvis finansiera din fastighetsaffär med hjälp av bolån tillkommer ytterligare omkostnader. Räkna med ca 3-5% ytterligare beroende på lånebelopp och de villkor du förhandlar fram med din bank.

Behöver du hjälp?
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB