Swedbank hem leopard
Flyttstädning

Bra att känna till om flyttstädning

Här finner du en checklista på vad som ska genomföras vid en flyttstädning. Men du finner även argument till varför du bör undvika att flyttstäda själv och i stället använda städfirma.

I köpekontraktetfinns normalt setten paragraf som handlar om flyttstädning. Denna avtalade städning innebär attsäljaren ansvarar för att bostaden är väl städad och rengjord vid köparens tillträde.  

Kravet på flyttstädningar är högre än man tror.  

En flyttstädning går inte att jämföra med en vanlig veckostädning utan innebär att varenda liten vrå i hela bostaden ska städas noggrant. All smuts och alla fläckar måste avlägsnas från hela bostadens interiör så att endast sådant som beror på ålder och normalt slitage finns kvar. Man får räkna med att det kan krävas flera dagar att genomföra städningen om man ska utföra den själv. Om den sålda bostaden dessutom har tomt ska även denna snyggas till. Allt skräp och allt avfall rensas bort. 

Undvik att flyttstäda själv  

Utgångspunkten för en flyttstädning är att den ska vara utförd lika bra som om en professionell städfirma har utfört arbetet. Att leva upp till den standard som städningen kräver är generellt sett väldigt svårt. Det ser man inte minst på alla klagomål som framförs till vår kundombudsman gällande bristande städning. 

Exempel ur checklistan för flyttstädning: 

För att man ska förstå hur omfattande flyttstädningen ska utföras generellt så har vi här tagit upp några exempel. Givetvis är detta bara en bråkdel av vad som ska utföras.Det kan dock ge en bild av hur mycket arbete som måste utföras och hur svårt det kan vara.  

  1. I köket ska spisen rengöras ut- och invändigt. Golv- och väggytor under/omkring spisen rengörs på alla sidor. Diskmaskin rengörs in- och utvändigt. Kyl/sval/frys avfrostas och torkas in- och utvändigt. Armaturer skruvas ner och rengörs. Köksfläkten inkl. filter ska rengöras in- och utvändigt. Detsamma gäller skåp. Golv och väggar torkas av.  

  2. I våtutrymmen skaväggar och golv skuras. Alla skåp skuras och speglar putsas. WC, handfat och badkar/duschkabiner ska rengöras på in- och utsidor. Finns tvättmaskin/torktumlare/torkskåp ska dessa skuras in- och utvändigt och filtren ska rengöras. Golvbrunnar och ventiler ska rensas. 

  3.  Samtliga fönsterska tvättas in- och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier och persienner ska torkas av på alla sidor.  

Du hittar en fullständig checklista med fler exempel på vad som ingår i flyttstädningen HÄR (Mäklarsamfundets checklista.) 

5 skäl till varför man böranlita en professionell städfirma till flyttstädningen 

Att utföra en omfattande flyttstädningär svårt och kräver enormt mycket arbete. Det slutar ofta i klagomål på bristande utförd städning. 

1. Undvik onödig irritation 

Tyvärr har köpare och säljare ofta olika uppfattning om hur enstädning ska utföras. Det slutar i många fall medklagomål på bristande utförd städningoch irritation mellan parterna.  

 
2. Det är svårt att städa som ett proffs 

Att som lekman städa som en professionell städare är både svårt och tar väldigt mycket tid. Därför kan det vara väl värt kostnaden för att slippa utföra städningen själv.  
 

3. Städfirmor har reklamationsrätt 

Städfirmorna har som regel stor kunskap i var som sak genomföras. Dessutom finns det oftast reklamationsrätt.Är köparen missnöjd kan man ofta få bristerna avhjälpta snabbt. 
 

4. Undvik missämja mellan parterna 

En missnöjd köpare framför ofta svidande kritik till säljaren för bristfälligt utfört arbete, “fuskstädning” osv. Situationen kan ofta varasvårhanterad.Klagomål på flyttstädning är faktiskt en av de vanligaste frågorna som inkommer till vår kundombudsman. I de flesta fall har säljaren städat själv.  

5. Skatteavdrag 

Om man använder sig av en flyttstädning kan man ha rätt att göra rutavdrag. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.  

Bra om köparen och säljaren går igenom bostaden innan tillträde 

Det kan vara en god idé attköparen och säljaren träffas i bostaden innan tillträdet, speciellt om säljaren städat själv. Det ger parterna en möjlighet att syna städningen tillsammans. Om köparen inte är nöjd har parterna möjlighet att komma överens om huroch när bristerna ska åtgärdas innan tillträdet.   

Har säljaren själv utfört städningen får köparen och säljaren komma överens om när säljaren ska få möjlighet att åtgärda bristerna. Om säljaren inte åtgärdat bristerna inom skälig tid får köparen själv åtgärda bristerna och yrka ersättning av säljaren. 

Om säljaren anlitat en städfirma så finns oftast reklamationsrätt på utfört arbete. Då har man möjlighet att kontakta firman direkt och boka tid förkompletteringsstädning. Det spar ofta tid och upprörda känslor.  
Bristerna i flyttstädningenupptäcks efter tillträdet – hur gör man? Köparen bör syna bostaden ordentligt direkt efter tillträdet. Om man är missnöjd med flyttstädningen bör man snarast:  

  • Dokumentera bristerna, exempelvis genom att fotografera bristerna.  

  • Framför klagomålet/reklamationen snarast till säljarentillsammans med dokumentationen och yrka på att städfirman eller säljaren utför en kompletteringsstädning och avhjälper bristerna.  

  • Om kompletteringsstädning inte utförts inom skälig tid får köparen själv avhjälpa bristerna och kräva ersättning av säljaren för denekonomiska skada man lidit på grund av den bristfälliga flyttstädningen.  

 Vänta inte för länge med din reklamation 

Man bör snarast efter tillträdet med att framföra sitt missnöje - ju längre tiden går efter tillträdet desto svårare kan det vara för köparen att bevisa att det är säljarens smuts som finns i bostaden och inte köparens.  

Köparen bör heller inte själv städa bostaden innan man framfört missnöjet till säljaren då detta kan medföra att köparen senare får svårt att kräva säljaren på ersättning. Bevisen är ju då bortstädade! 

 
Att anlita en professionell städfirma är oftast en klok investering. Säljaren slipper utföra den svåra flyttstädningen. Köparen har reklamationsrätt vid klagomål på bristfällig flyttstädning. Man minskar på så sätt risken för tvist efter tillträdet.