Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank hem leopard
Flyttstädning

Bra att känna till om flyttstädning

Här finner du en checklista på vad som ska genomföras vid en flyttstädning. Klagomål på flyttstädning är faktiskt en av de vanligaste frågorna som inkommer till vår kundombudsman och i de flesta fall har säljaren städat själv. Därför rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av en städfirma.

Kravet på flyttstädning är högre än man tror

I köpekontraktet finns normalt sett en paragraf som handlar om flyttstädning. Denna avtalade städning innebär att säljaren ansvarar för att bostaden är väl städad och rengjord när köparen tillträder.  

En flyttstädning går inte att jämföra med en vanlig veckostädning utan innebär att varenda liten vrå i hela bostaden ska städas noggrant. All smuts och alla fläckar måste avlägsnas från hela bostadens interiör så att endast sådant som beror på ålder och normalt slitage finns kvar. Om du vill utföra städningen själv får du räkna med att det kan krävas flera dagar att genomföra städningen. Om den sålda bostaden dessutom har tomt ska även denna snyggas till. Allt skräp och allt avfall rensas bort. 

Undvik att flyttstäda själv  

Utgångspunkten för en flyttstädning är att den ska vara utförd lika bra som om en professionell städfirma har utfört arbetet. Att leva upp till den standard som städningen kräver är generellt sett väldigt svårt. Det ser man inte minst på alla klagomål som framförs till vår kundombudsman gällande bristande städning. 

Exempel ur checklistan för flyttstädning

För att man ska förstå hur omfattande flyttstädningen är har vi tagit upp några exempel, även om detta bara en bråkdel av vad som ska utföras. Det kan dock ge en bild av hur mycket arbete som måste utföras och hur svårt det kan vara.  

 1. Köket
  I köket ska spisen rengöras ut- och invändigt. Golv- och väggytor under/omkring spisen rengörs på alla sidor. Diskmaskin rengörs in- och utvändigt. Kyl/sval/frys avfrostas och torkas in- och utvändigt. Armaturer skruvas ner och rengörs. Köksfläkten inkl. filter ska rengöras in- och utvändigt. Detsamma gäller skåp. Golv och väggar torkas av.  

 2. Våtutrymmen
  I våtutrymmen ska väggar och golv skuras. Alla skåp skuras och speglar putsas. WC, handfat och badkar/duschkabiner ska rengöras på in- och utsidor. Finns tvättmaskin/torktumlare/torkskåp ska dessa skuras in- och utvändigt och filtren ska rengöras. Golvbrunnar och ventiler ska rensas. 

 3. Fönster och glaspartier
  Samtliga fönster ska tvättas in- och utvändigt. Fönsterbågar, snickerier och persienner ska torkas av på alla sidor.  

Du hittar en fullständig checklista med fler exempel på vad som ingår i flyttstädning här (Mäklarsamfundets checklista.) 

5 skäl till varför du bör anlita en professionell städfirma till flyttstädningen 

Att utföra en omfattande flyttstädning är svårt och kräver enormt mycket arbete. Det slutar ofta i klagomål på bristande utförd städning. 

 1. Olika uppfattning om städningens omfattning 
  Tyvärr har köpare och säljare ofta olika uppfattning om hur en städning ska utföras. Det slutar tyvärr i många fall med klagomål på bristande utförd städning och irritation mellan parterna.  

 2. Det är svårt att städa som ett proffs 
  Att som lekman städa som en professionell städare är både svårt och tar väldigt mycket tid. Därför kan det vara väl värt kostnaden för att slippa utföra städningen själv.  

 3. Städfirmor har reklamationsrätt 
  Städfirmorna har i regel stor kunskap om vad som ingår i en ordentlig flyttstädning och hur den ska genomföras. Dessutom finns det oftast reklamationsrätt på det utförda arbetet. Är köparen missnöjd kan man ofta få bristerna avhjälpta snabbt. 

 4. Undvik missämja mellan parterna 
  En missnöjd köpare framför ofta svidande kritik till säljaren för bristfälligt utfört arbete, “fuskstädning” osv. Situationen kan ofta vara svårhanterad. Klagomål på flyttstädning är faktiskt en av de vanligaste frågorna som inkommer till vår kundombudsman och i de flesta fall har säljaren städat själv.  

 5. Nyttja skatteavdrag 
  Om man använder sig av en flyttstädning kan man ha rätt att göra rutavdrag. Mer information finns på
  Skatteverkets hemsida.  

Köparen och säljaren bör gå igenom bostaden innan tillträde 

Det kan vara en god idé att köparen och säljaren träffas i bostaden innan tillträdet, speciellt om säljaren städat själv. Det ger parterna en möjlighet att syna städningen tillsammans. Om köparen inte är nöjd har parterna möjlighet att komma överens om hur och när bristerna ska åtgärdas innan tillträdet.   

Har säljaren själv utfört städningen får köparen och säljaren komma överens om när säljaren ska få möjlighet att åtgärda bristerna. Om säljaren inte åtgärdat bristerna inom skälig tid får köparen själv åtgärda bristerna och yrka ersättning av säljaren. 

Om säljaren anlitat en städfirma så finns oftast reklamationsrätt på utfört arbete. Då har man möjlighet att kontakta firman direkt och boka tid för kompletteringsstädning. Det sparar ofta tid och upprörda känslor.  

Om bristerna i flyttstädningen upptäcks efter tillträdet – hur gör man?

Köparen bör syna bostaden ordentligt direkt efter tillträdet. Om man är missnöjd med flyttstädningen bör man snarast:  

 • Dokumentera bristerna, exempelvis genom att fotografera bristerna.  

 • Framför klagomålet/reklamationen snarast till säljaren tillsammans med dokumentationen och yrka på att städfirman eller säljaren utför en kompletteringsstädning och avhjälper bristerna.  

 • Om kompletteringsstädning inte utförts inom skälig tid får köparen själv avhjälpa bristerna och kräva ersättning av säljaren för den ekonomiska skada man lidit på grund av den bristfälliga flyttstädningen.  

Vänta inte för länge med din reklamation 

Man bör snarast efter tillträdet med att framföra sitt missnöje - ju längre tiden går efter tillträdet desto svårare kan det vara för köparen att bevisa att det är säljarens smuts som finns i bostaden och inte köparens.  

Köparen bör heller inte själv städa bostaden innan man framfört missnöjet till säljaren då detta kan medföra att köparen senare får svårt att kräva säljaren på ersättning. Bevisen är ju då bortstädade!

Att anlita en professionell städfirma är oftast en klok investering. Säljaren slipper utföra den svåra flyttstädningen. Köparen har reklamationsrätt vid klagomål på bristfällig flyttstädning. Man minskar på så sätt risken för tvist efter tillträdet. 

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB