fasad2

Mäklarstatistik

Kommentar till mäklarstatistik: Exceptionell utveckling

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt stigande priser på villor i riket i maj. Ökningen är nu 20 % på 12 månader och 7 % på tre månader. Bostadsrättspriserna i riket har stigit med 13 % på 12 månader och 3 % på tre månader. Många faktorer samverkar och bidrar till den exceptionella villaprisökningen, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

2021-04-12

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på villor i riket stigit med 2 % under maj och rekordhöga 20 % på årsbasis. Bostadrättspriserna i riket har stigit 1 % i maj och med 13 % på 12 månader.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

- Det är exceptionella prisökningar på villor på en nivå som vi inte sett tidigare. I grunden har vi låga räntor och bostadsbrist i stora delar av landet. Vi har även en inlåsningseffekt på villasidan där många äldre bor kvar i sina stora hus då de upplever att det inte finns bra, prisvärda alternativ. Och sedan har pandemin gjort att fler vill bo större och ha tillgång till trädgård. Alla faktorer samverkar och bidrar till en historiskt hög prisökning, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

- Trenden att mindre bostadsrätter håller nere prisökningen på lägenheter fortsätter. Nu kan vi även se vissa tendenser till en utplaning av priserna i Stockholm. Normalt brukar Stockholms innerstad ligga först när det gäller förändringar i bostadsmarknaden som helhet. Men om det skulle gälla även den här gången är väldigt osäkert då vi har andra faktorer än vanligt som påverkar, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – inbromsning på bostadsrätter – högtryck för villor

I Stor-Stockholm steg villapriserna med 2 % i maj, med 7 % på tre månader och med hela 24 % på 12 månader, vilket är högre än riket och övriga storstäder. Bostadsrättspriserna var stillastående i Stor-Stockholm i maj medan de steg 1 % i centrala Stockholm.

På Södermalm upplever vi just nu den inbromsning som vi tidigare anat, men med större kraft. Vi har höga slutpriser men inte samma hastighet på ettor och till viss del på tvåor. Skillnaden i antalet spekulanter på visning, och hastigheten, är nu ännu större på smålägenheten jämfört med större lägenheter än tidigare. Detta syns också i statistiken där priskurvan planat ut och bryter man ner det på lägenhetsstorlek så kan man se att ettor är den enda lägenhetsstorlek som inte har passerat den förra toppnivån 2017, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

Villasiffrorna ligger i linje med vår uppfattning av marknaden. Under mina 17 år som mäklare i Bromma har jag aldrig upplevt ett sådant intresse av att bo i villa i Bromma som nu. Det känns lite som det är flera saker som samverkar. Pandemin med hemmajobb och svårare med resor gör att man vill bo större och ha tillgång till trädgård. Låga räntor, låg arbetslöshet bland akademiker samt en inflyttning till Stockholm. Det blir spännande att se vad som händer till hösten när samhället delvis återgår till mer normalläge, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Malmö – ingen inbromsning

Malmö sticker ut i statistiken med betydligt högre prisökning på bostadsrätter än riket och de andra storstäderna - 20-21 % på 12 månader och fortsatt ökning de senaste månaderna.Även villapriserna har stigit väldigt kraftigt.

- I Malmö har vi en mycket snabb marknad och allt fler bostäder säljs före de annonserade visningarna och även direkt från vår hemsida innan de når Hemnet. Vi upplever ingen inbromsning varken av tempo eller prisuppgång. En intressant notering är att vi, trots en prisuppgång på hela 21 % de senaste 12 månaderna på bostadsrätter, fortfarande ligger under snittpriserna i Sverige som helhet. I Malmö ser vi sannolikt inte bara en Coronaeffekt utan också en naturlig justering eftersom Malmö under en lång tid varit underprisat, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Göteborg – årstidsbunden inbromsning

I Storgöteborg fortsätter villapriserna att stiga med 2 % i maj och 19 % på årsbasis. Bostadsrättspriserna i både Stor-Göteborg och centrala Göteborg har stigit med 11 % på 12 månader.

- Känslan i Göteborg med omnejd är att vi har en inbromsning efter en otrolig prisuppgång. Vi upplever fortsatt störst tryck på radhus och villa. Mindre lägenheter är lite tuffare att sälja medan större lägenheter har bra efterfrågan. Vi tror dock att detta ej är en ovanlig inbromsning utan likt tidigare år i juni då det bromsar in lite inför sommaren. Folk är lite trötta på förlorade budgivningar och liknande och vill ha en paus för ett nytt försök i augusti, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.