fasad2

Mäklarstatistik

Svenskarna prioriterar boendet

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på tydligt stigande priser på både villor och bostadsrätter. Corona har lett till ökat fokus på boendet och något förändrade preferenser, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

2020-10-08

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor i riket har stigit med 2 % under september. På tre månaders sikt har villor stigit med 5 % medan bostadsrätter har stigit med 6 %.

Ta del av fullständig statistik på
www.maklarstatisk.se

Låga räntor och bostadsbrist på många orter ger förutsättningar för hög efterfrågan och stigande priser. Men Corona-pandemin har också lett till större fokus på bostaden och en ökad vilja att flytta. Mer tid i hemmet, både på arbetstid och fritid, har även lett till något förändrade preferenser. Yta, hemmakontor, natur, trädgård eller balkong har blivit mer attraktivt och centrala lägen har blivit något mindre viktigt, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Efterfrågan på begagnatmarknaden smittar även av sig på nyproduktion. När priserna stiger och det finns en tro på fortsatta uppgångar blir nyproducerade bostäder mer attraktiva. Den trenden kan vi se tydligt, främst på stora och medelstora orter runt om i landet, fortsätter Johan Engström.


Stockholm – Tydlig prisuppgång

I september gick priserna på villor och bostadsrätter i Stockholmsområdet upp 2-3 %.

På villamarknaden i Bromma känner vi ett stort tryck från köparna. Utbudet och antalet sålda villor ligger i linje med tidigare år men vi märker att köparna är villiga att betala mer för en villa nu än tidigare. Sannolikt finns en Coronaeffekt i och med att många jobbar hemifrån och man vill ha mer utrymme än vad lägenheten i stan kan erbjuda, samt en trädgård. Detta tillsammans med en generell bostadsbrist, låga räntor och tillfälligt pausade i amorteringskraven driver på priserna, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Stillastående i centrala Göteborg

Centrala Göteborg sticker ut i statistiken med stillastående priser på bostadsrätter i september. Bostadsrätter i Stor-Göteborg har däremot gått upp 1 % och villor i Stor-Göteborg har gått upp 2 %.

I Göteborg upplever vi fortsatt stark marknad, för framförallt villor och radhus. Vi har en stabil marknad med stort tryck på visningar och budgivning och vi upplever en sund prisuppgång. Villautbudet ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året. För bostadsrätter är marknaden också stabil men det är inte riktigt samma tryck som på villasidan. Vi ser framförallt något längre försäljningstider för mindre lägenheter, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.

Malmö – 3 % upp

Under september har priserna på både bostadsrätter och villor i malmö-området stigit med 3 %.

I Malmö upplever vi en stark bostadsmarknad som tuffar på med en stabil prisuppgång. Det är högt intresse för de bostäder som vi lägger ut till salu och mycket folk på visningarna. De flesta bostäder säljs snabbt samt till höga priser efter budgivning. Marknaden fortsätter att, liksom de senaste månaderna, vara särskilt bra för villor, radhus och marklägenheter med uteplats på grund av det exceptionellt låga utbudet av villor, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.