Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Persiska

راه صاحب خانه شدن-خرید مسکن در سوئد

خرید یا فروش مسکن اغلب بزرگترین معاملۀ در زندگی است و فهمیدن تمام مراحل آن می تواند دشوار باشد. ما در اینجا می خواهیم شما را بطور صحیح با بازار مسکن سوئد آشنا کرده و شرایط برای یک معاملۀ مسکن امن و آسوده را برای شما فراهم کنیم.

ما همچنین امکان ایجاد تماس با یک مترجم را داریم که بتواند در مراحل مهم معاملۀ مسکن به شما کمک
کند.   با کمال میل با یکی از دفاتر ما تماس بگیرید.

ما همچنین امکان ایجاد تماس با یک مترجم را داریم که بتواند در مراحل مهم معاملۀ مسکن به شما کمک کند. با کمال میل با
یکی از دفاتر ما تماس بگیرید.


انواع مسکن در سوئد

نقش مشاور املاک

آماده سازی قبل از خرید مسکن

نشان دادن مسکن

بررسی و معاینه

دادن پیشنهاد قیمت

قرارداد

مدت زمان میان تنظیم قرارداد و تحویل گرفتن آپارتمان

روز تحویل

چه مواردی شامل مسکن می شود؟

اگر اشکالی پیش بیاید

نوساز - راهنمای خرید مسکن دارای حق سکونت

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB