Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank flytt familj
Sälja bostad

Vilket ansvar har jag som säljare vid min bostadsförsäljning?

Du som säljare av en bostad ansvarar för en hel del saker. Här tar vi upp merparten av det som blir aktuellt när du ska sälja din bostad och anlitar en mäklare.

Det är du som säljer och det är din köpare som köper. Det är ni som parter i affären och ingår ett köpeavtal/kontrakt. Fastighetsmäklaren förmedlar bostaden och är en oberoende mellanperson som tar ska ta tillvara båda parters intressen. Som säljare är du ansvarig för att all information om bostaden som överlämnas till köparen är rätt och riktig. Om informationen är felaktig riskerar du att i efterhand tvingas betala ersättning eller skadestånd till köparen. Det är mäklarens ansvar att återge information utifrån den som hen fått av dig som säljare. Kort sagt mäklaren ansvarar för att skriva rätt och att säga rätt. Du som säljare ansvarar för att informationen du har delat med mäklaren stämmer.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt som är mycket långtgående. Det innebär att köparen måste undersöka bostaden noggrant innan köpet. Allt som går att upptäcka vid en undersökning faller under köparens undersökningsplikt vilket gör att köparen inte kan kräva ersättning för sådant som gick att upptäcka i efterhand.

Som säljare behöver du alltså inte upplysa om att lampan i badrummet inte fungerar eller att det är en repa i parkettgolvet om du inte vill. Det skall köparen upptäcka själv. Det är däremot väldigt viktigt att du ger rätt uppgifter till köparen och att du inte undanhåller sådant som köparen bör veta om men som inte är lätt att upptäcka, till exempel att det ska byggas ett dagis på granntomten eller att bostadsrättsföreningen planerat att höja månadsavgifterna. Generellt talar man om att det faktiskt finns en upplysningsskyldighet. Man ska upplysa om sådant man kan förstå kan vara av betydelse för en köpare. Det är klokt att tänka efter noga och ta upp allt man kan anta kan vara av vikt för köparen. På så sätt skapar du den mest smidiga och trygga bostadsaffären.

Som säljare blir du ansvarig för följande

  1. Att uppgifterna om bostaden stämmer överens med verkligheten.

  2. Att ta fram uppgifter om driftskostnader och andra periodiska avgifter som du har som ägare av bostaden. Gällande servitut och nyttjanderätter som är korrekta

  3. Att upplysa om de fel och brister du själv är medveten om.

  4. Att upplysa om sådant du kan förstå kan vara av betydelse för en köpare

  5. Att vara lojal och följsam till det avtal du träffat med din köpare. Avtal är till för att följas. Lägg på minnet vad som står i avtalet och rätta dig efter det. Det gäller naturligtvis allt som står men i synnerhet är det viktigt att hålla koll på hur det står bestämt att man ska meddela sig mellan varandra om så behövs

Objektsbeskrivning – säljaren är ansvarig för uppgifterna - mäklaren förmedlar dem

Objektsbeskrivning är en obligatorisk handling i alla bostadsaffärer. I den beskrivs exakt vad det är du säljer. När du godkänner objektsbeskrivningen som mäklaren framställt godkänner du samtidigt uppgifterna som står i den och får då också ansvaret för dem. Så läs igenom den mer än en gång. Skulle det vara någon information i objektsbeskrivningen som inte stämmer med verkligheten så riskerar du att köparen i efterhand kräver dig på ersättning eller skadestånd för det.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB