Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank tapet
SIFO-undersökning

Underökning: Gamla könsroller lever kvar i svenska hem

Hur jämställda är egentligen svenskarna i hemmet? En Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån visar att kvinnor och män är nästintill helt jämställda när det gäller val av bostad. Men i beslut om saker i hemmet är könsrollerna tydliga. Kvinnor får bossa över inredning och trädgård medan män bestämmer över hemelektronik och ekonomi. Och könsskillnaderna är i de flesta fall tydligast hos yngre personer.

I en Sifo-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt hur jämställda svenskarna är när det gäller val av boende och beslut kopplat till bostaden? Resultaten visar att en väldigt hög andel, cirka 90%, av sambos/gifta bestämmer lika mycket när det gäller var de ska bo och i vilken typ av bostad de ska bo i.

I det mest grundläggande, var och hur vi ska bo, bestämmer båda i relationen i de allra flesta fall lika mycket. Våra mäklare märker ofta att olika personer kan ta olika roller i själva processen att välja en bostad. Men när väl slutgiltiga beslut ska tas är båda med och fattar dem, vilket såklart är positivt, säger Johan Vesterberg, PR & kommunikationschef på Fastighetsbyrån.

Stora könsskillnader i hemmet
När väl valet av bostad är gjort och beslut ska tas i hemmet kommer könsskillnaderna fram tydligt. Mest påtagligt är det när det gäller hemelektronik, trädgård och inredning. 61 % av männen anser att de bestämmer mest över hemelektronik. Däremot tycker en majoritet av kvinnorna att de bestämmer mest när det gäller trädgård (62 %) och inredning (53 %). När det gäller ekonomi och renoveringar/utbyggnader tycker fler män än kvinnor att de bestämmer, även om skillnaderna inte är lika stora.

Det är de klassiska könsrollerna som bekräftas och det är något förvånande att könsskillnaderna är så pass stora. Vi kan även se att skillnaderna generellt är tydligare bland de yngre paren, vilket också var lite oväntat. Förhoppningsvis visar det bara att vi blir bättre och bättre på att bestämma tillsammans med åren, fortsätter Johan Vesterberg.

Tittar man på olika åldersgrupper är tendensen att skillnaderna mellan kvinnor och män är tydligare i de yngre målgrupperna. Till exempel anser 72 % av kvinnorna mellan 18 och 29 år att de bestämmer mest om inredning medan motsvarande siffra är 42 % bland kvinnor mellan 65 och 79 år. Resultaten visar även att det råder stor enighet kring vem som bestämmer inom vissa områden, till exempel inredning. Däremot är man inte lika eniga inom andra områden, t ex ekonomi där 16 % av kvinnorna anser att de bestämmer mest medan endast 5 % av männen tycker att deras partner bestämmer mest.

Resultat

Vem i er relation bestämmer mest över följande saker kring hemmet (gifta/sambos)? Var vi ska bo.

Jag 5
Min partner 5
Bestämmer lika mycket 88
Tveksam, vet ej 1

Hur vi ska bo och/eller vilken typ av bostad vi ska bo i.

Jag 3
Min partner 7
Bestämmer lika mycket 89
Tveksam, vet ej 1

Inredning

Jag 2
Min partner 54
Bestämmer lika mycket 43
Tveksam, vet ej 1

Ekonomi kopplat till bostaden

Jag 34
Min partner 5
Bestämmer lika mycket 61

Hemelektronik

Jag 61
Min partner 5
Bestämmer lika mycket 33
Tveksam, vet ej 1

Renoveringar/om- och utbyggnader (t.ex. bygga veranda och garage)

Jag 17
Min partner 7
Bestämmer lika mycket 72
Tveksam, vet ej 4

Trädgården, växter, blommor, planteringar

Jag 10
Min partner 55
Bestämmer lika mycket 33
Tveksam, vet ej 2

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på ca 1000 intervjuer, med personer i åldern 18–79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 19 – 25 maj 2022.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB