Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Nyproduktion

Att lyckas med nyproduktion – ett exempel ur verkligheten

På en utmanande marknad krävs allt smartare lösningar för att säkerställa att nyproducerade bostadsprojekt blir framgångsrika. Att involvera mäklare och intressenter direkt från start är ett innovativt arbetssätt som exempelvis har använts i Östra Kålltorp i Göteborg, där Järngrinden Projektutveckling AB planerar nybyggnation av 67 lägenheter.

”För oss var det självklart att involvera mäklare tidigt i projektet. Lokala mäklare har ett eget förhållningssätt till området. Den ena mäklaren vi jobbar med bor i området och den andra kommer från området”, berättar Mathilda Ekdal, marknadskommunikatör på Järngrinden.

Det är intill Skatås populära friluftsområde som Järngrinden planerar byggnation av fyra huskroppar. Tanken är att naturen ska fortsätta in i lägenheterna, exempelvis tack vare generösa fönsterpartier och en innergård med odlingslådor och pergola.

Att sätta rätt profil


”Inledningsvis var vi inställda på en mer citynära känsla”, berättar Mathilda Ekdal. ”Men tack vare Fastighetsbyråns täta kontakt med intressenterna fick vi snart en annan bild: De var främst intresserade av den direkta närheten till friluftsområdet. Det gjorde att vi i ett tidigt skede ändrade tonaliteten i projektet. Bland annat planerade vi in små, men viktiga, detaljer som generösa cykelrum och ett gemensamt utrymme för att tvätta av hunden efter promenader, bara för att nämna några exempel.”

Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyråns huvudkontor, beskriver närmare hur dialogen med marknaden förs.

”I det här fallet bjöds vårt lokala kontor in i ett optimalt skede av processen: direkt när markanvisningen och projektledningen dragit igång, men innan man har ritat upp husen. På Fastighetsbyrån har vi redan kontakt med tusentals intressenter runt om i landet och kan börja samla på oss tänkbara köpare direkt. Med vår hjälp kan byggaren föra en dialog med intressenterna från dag ett och hela vägen fram till tillträdet samt även därefter om man vill.”

En nära dialog


Kontakten kan ske på olika sätt beroende på önskemål och behov, men det vanliga är via enkäter och fokusgrupper. Dialogen pågår kontinuerligt i tre övergripande steg.

I steg 1 utvärderas tonaliteten. Att tidigt få känslan för vilken typ av kund som vill köpa kan vara avgörande för hela projektets fortsatta utveckling.

I steg 2 görs en kvalificering av lägenhetsstorlekar och planlösningar. Vad värderas och hur optimerar man byggnationen för att passa den tilltänkta målgruppen? 

I det avslutande steg 3 stäms prisbilden av, man presenterar ett frånpris och ser vilka som fortfarande är intresserade. Det blir ytterligare en kvalificering som gallrar bort personer som inte är aktuella för köp.

”Det här är ett arbetssätt vi har haft i flera projekt sedan 2017 och som har varit framgångsrikt”, säger Henrik Lenander. ”Det gör att vi kan gå ut i en tuff marknad och ändå veta vid säljstart hur utfallet kommer att bli.

 ”I Östra Kålltorp har samarbetet varit avgörande”, säger Mathilda Ekdal. ”Tillsammans har vi kunnat jobba effektivt med analys och marknadsföringsprocesser. Att få tillgång till Fastighetsbyråns olika funktioner har skapat bra material för nyhetsbrev, annonser och annat. Det är vi väldigt nöjda med.

Delaktighet ger kundnöjdhet


Ytterligare en fördel med den täta dialogen är att köparna känner en ny nivå av delaktighet i sitt framtida hem. Att få vara involverad från start – och uppleva hur byggaren tar hänsyn till dina åsikter – skapar goodwill och nöjda kunder.

”Enligt våra mäklares erfarenheter är det bland det värdefullaste av allt”, säger Henrik Lenander. ”Om det står stilla i en månad så kan vi informera om det och istället visa hur det ser ut på platsen och göra en intervju med en mäklare för att bidra med något nytt.” Mathilda Ekdal håller med. ”Vi får ideligen positiva kundkommentarer på hur vi jobbar. Ett tydligt tecken på det är svarsfrekvensen på våra enkäter, som ibland är så hög som 70%!”

”Vi har fortfarande ett extremt flöde av intressenter, cirka 10-15 tillkommer varje vecka”, säger Mathilda Ekdal. ”Det visar att arbetssättet fungerar. Totalt har vi cirka 900 intressenter i projektet så vi behöver verkligen inte jobba med kalla leads.”

Fastighetsbyråns och Järngrindens tre bästa tips:


Involvera mäklare tidigt i processen – då ökar chansen att skapa rätt projekt från början.

Skapa en gemensam arbetsgrupp – bredden av kompetens formar nya idéer och möjlighet till kreativa lösningar som kan ge projektet det lilla extra.

Gör intressenterna delaktiga i varje steg. Inte bara ger det nyttig information längs vägen om tema, planlösningar, prisbild och materialval. Dessutom skapar det goodwill och nöjda kunder.

För mer information och kontakt med Fastighetsbyråns lokala kontor: Henrik Lenander, Affärsområdesansvarig nyproduktion Fastighetsbyråns huvudkontor, henrik.lenander@fastighetsbyran.se 0703-719984Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB