Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Trelleborg
Nyproduktion

Vårt erbjudande till byggherrar

Inledande möte

Under ett första möte vill vi att ni berättar om era behov. Vi presenterar vårt koncept, arbetssätt och hur vi arbetar för att avhjälpa era behov.

Återkoppling med förslag för samarbete

Utifrån det inledande mötet utformar vi vår tjänst och återkommer med ett förslag på hur vi skall jobba tillsammans utifrån era behov.

Arbetet drar igång

Beroende i vilket skede ert projekt befinner sig och hur mycket av vår expertis ni vill nyttja så är arbetet nu igång. I ett tidigt skede genom bedömning av intäkt, analyser för rätt utformning av produkt. Senare med prissättning, val av försäljningskanaler och upplägg för bästa säljresultat.

Försäljningskanaler/marknadsföring

Med ca 1,1 miljoner unika besökare per vecka på fastighetsbyran.se och fler än 50 000 följare på Facebook vill vi påbörja marknadsföring av ert projekt via våra försäljningskanaler så snart vi kan för att samla på oss intressenter. Vi bistår även med att ta fram övrigt marknadsmaterial vid önskemål.

Försäljning

Säljstart, bearbetning av kundregister och senare allmän försäljning planerar och organiserar vi efter projektets förutsättningar fram till dess att sista bostaden är såld. Vi tar fram avtalshandlingar som tillgodoser era intressen som uppdragsgivare men också våra gemensamma kunders. Vi kan också erbjuda er och våra gemensamma slutkunder e-signering för att underlätta administrationen kring avtalsskrivning.

Vägen fram till inflyttning

Hur skall vi kommunicera med våra gemensamma kunder under projektets gång och vilken typ av event är passande? Vi är hjälper er att lägga upp en plan och genomföra den för hela projektets gång.

Inflyttning

Hur lägger du upp inflyttning av 100 bostäder på bästa sätt för att det skall fungera både för våra gemensamma kunder men också för att det skall fungera bra för de som jobbar i projektet? Utifrån projektets förutsättningar planerar vi det bästa upplägget.

Avslutat projekt – återkoppling

Vi är intresserade av att ni blir ännu mer framgångsrika i er roll som bostadsutvecklare. Därför vill vi tillsammans med er avsluta projektet med en erfarenhetsåterföring. Var produkten rätt? Var försäljningskanalerna de rätta? Vad gjorde vi bra? Vad kan vi göra annorlunda för att lyckas ännu bättre i nästa projekt?Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB