Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
hållbar bostadsföretag
Hållbarhet

Ett hållbart mäklarföretag

Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetares engagemang och trivsel. Därför strävar vi efter att vara en professionell och schysst arbetsgivare, både centralt och lokalt. Genom löpande utbildningar, undersökningar och nätverk arbetar vi långsiktigt för ett vara ett hållbart mäklarföretag. 

Kunskap inom organisationen – och utanför 

Vi arbetar aktivt för att sprida och stärka kunskap om hållbarhet inom Fastighetsbyrån, bland annat genom obligatoriska hållbarhetsutbildningar för alla medarbetare. En högre medvetenhet hjälper vi varje individ att göra aktiva val och på sitt sätt bidra till ett hållbart samhälle. Utöver våra medarbetare så vill vi även inspirera våra kunder. Det gör vi bland annat genom våra tjänster och tips på hållbara val i samband med bostadsbytet. 

Hållbara inköp

Vi ställer höga krav på att alla våra leverantörer ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete inom både miljö och social hållbarhet. Genom tydliga riktlinjer för upphandling och inköp säkerställer vi att de samarbetspartners och leverantörer vi väljer bidrar till ett mer hållbart samhälle och en större medvetenhet kring hållbarhetsfrågor generellt.  

FN:s globala mål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Kompetensutveckling 

Att hela tiden utvecklas är centralt för oss. Fastighetsbyrån erbjuder bland annat ett heltäckande utbildningsprogram som sträcker sig från den första företagsintroduktionen, via fortbildning inom yrkesrollerna och hela vägen till traineeprogram för blivande franchisetagare samt ledarutveckling för kontorschefer och franchisetagare.  

Medarbetarundersökning 

Vi mäter och följer så ofta som var tredje vecka upp medarbetarengagemang och trivsel i företaget. Med hjälp av dessa mätningar kan vi löpande se vad vi kan bli bättre på och utveckla för att vara en bra och hållbar arbetsgivare. Vi är både stolta och tacksamma över de otroligt positiva siffror som undersökningen visar. År 2020 fick vi Universums utmärkelse Årets Employer branding företag för vår långsiktighet och synen på att människorna är företagets viktigaste resurs. 

Jämställdhet 

Fastighetsbyrån har ett aktivt arbete inom jämställdhet och strävar efter en jämn könsfördelning. 2024 har vi en fördelning på 53% män och 47 % kvinnor bland våra fastighetsmäklare. Vårt mål är även ha ett jämn fördelningen inom våra ledande roller. Bland annat startades under 2018 ett internt nätverk för kvinnor i ledarroll, med målet att öka andelen kvinnor i ledande positioner till 40/60 åt något håll. Idag (2024) ligger den siffran på 37% kvinnor i ledande roller jämfört med 25% år 2016.

FN:s globala mål 5.5: Säkerhetsställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande.Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Ekonomisk hållbarhet 

Att vi har en ekonomisk stabilitet är inte bara viktigt för kunder, medarbetare och ägare. Det bidrar också till sysselsättning och välfärd i samhället. Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag, en position som vi värdesätter enormt. Vi är väl medvetna om att vi ständigt måste utveckla och anpassa oss till de snabba förändringar som sker i vår omvärld för att behålla vår ställning på marknaden. 

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB