Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
bris1
Ett tryggt hem för fler

Bris

Enligt både barnkonventionen och svensk lag har alla barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Hemmet ska vara en plats att vila och växa i, utan rädsla för att någon ska göra en illa. Men så är det inte för alla. Under 2023 hade Bris över 51 587 kurativa kontakter med barn i den nationella stödlinjen 116 111 (telefon, chatt och mejl), vilket är fler än någonsin.

De vanligaste orsakerna till att barn kontaktar Bris är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar. Bris arbete kretsar kring stöd och förbättrade rättigheter för barn och unga. Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon.

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3000 barn och unga.

Stöd för barn och unga

Genom Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten kan barn och unga upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till en kurator på Bris. I stödverksamheten arbetar anställd personal, Bris-kuratorer. Bris långa erfarenhet av kontakter med barn och unga har resulterat i en hög kompetens i fråga om att bedöma vilka insatser som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att försvara barns och ungas rättigheter. Bris erbjuder även Forum för barn och unga. Här diskuteras alla möjliga ämnen anonymt och säkert via bris.se. Forum modereras av Bris kuratorer och samtliga inlägg granskas innan publicering.

Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd. Det arrangeras regelbundet stödhelger för familjer där en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn. Bris ger gruppstöd online till barn som lider av psykisk ohälsa och vi bedriver ett gruppinriktat stöd för ensamkommande barn som flytt till Sverige. I stödgruppsverksamheten får barnet träffa andra barn i samma situation, barnet får kunskap om sina rättigheter och stöd i att hantera sin situation. Målet är både att stötta barnet här och nu, och att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt.

Bris är en av Fastighetsbyråns viktiga samarbetspartners.
Bris är en av Fastighetsbyråns viktiga samarbetspartners.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB