Såpbubblor familj

Besiktning och Försäkring

Enkel dolda fel-försäkring

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Därför kan det vara bra att ha ett skydd för de kostnader som kan uppstå. Vår speciellt framtagna försäkring "Enkel Dolda Fel-Försäkring" är just ett sådant skydd.

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Därför kan det vara bra att ha ett skydd för de kostnader som kan uppstå. Vår speciellt framtagna försäkring "Enkel Dolda Fel-Försäkring" är just ett sådant skydd.

Försäkringen, som är utan självrisk, gäller mot sådana fel som upptäcks efter att affären har genomförts. Och som anses vara säljarens ansvar. Försäkringsbolaget reglerar inte krav på ersättning understigande 9 000 kr. Om kravet överstiger beloppsbegränsningen reglerar försäkringsbolaget hela kravet, och du som säljare betalar ingen självrisk.


Ett vanligt dolt fel i hus och hem runt om i Sverige är fukt- och mögelskador. Även skadedjur och konstruktionsfel är rätt vanliga. Med ”Enkel Dolda Fel-Försäkring” är du skyddad mot både vanliga och ovanliga fel, som kan tänkas dyka upp efter försäljningen. På så sätt får du en säker affär för alla parter.


En förutsättning för att kunna teckna denna försäkring är att det görs en besiktning av ditt hus. Denna besiktning behöver dock ej vara utförd innan försäljningen startat. Får du tillåtelse av din kommande köpare har du möjlighet att teckna försäkringen på köparens besiktning. Besiktningen skall dock göras av en besiktningstekniker från Anticimex, OBM eller besiktningstekniker godkänd av SBR. Fråga din mäklare om vilka besiktningstekniker som är godkända.

Paket Besiktning med Dolda Fel-Försäkring

Om du som säljare väljer att göra en besiktning innan försäljningen har du möjlighet att teckna paketet Besiktning med Dolda Fel-Försäkring. Besiktningen sker då via Anticimex eller OBM och villkoren i försäkringen är en av de bästa på marknaden.
Läs mer om paketet Besiktning med Dolda Fel-Försäkring

Enkel dolda fel-försäkring - Läs mer här