Steg 2

Förberedelser

Vårt gemensamma mål är att skapa allra bästa förutsättningar för att din affär ska bli så lyckad som möjligt. Vi börjar med att säkerställa att vi har all nödvändig information om bostaden, fastigheten, föreningen, mm. Du får även tillgång till vår digitala tjänst Säljcoachen, där vi samlar all information kopplad till din försäljning och håller dig uppdaterad om pågående och kommande aktiviteter.

Händer i detta steg

Du får tillgång till Säljcoachen
Information inhämtas från bostadsrättsföreningen/förvaltaren
Information inhämtas om eventuella lån
Eventuella samtycken och/eller fullmakter inhämtas
Planritning tas fram
Föreningens årsredovisning, stadgar och energideklaration tas fram
Bostaden fotograferas
Bostadsbeskrivningen tas fram

Om vi har kommit överens om det, så marknadsför vi redan bostaden i valda kanaler för att samla så många intressenter som möjligt. Naturligtvis pratar vi då även om din bostad i de möten vi har med spekulanter. Om din bostad annonseras som På gång matchas den mot vårt stora spekulantregister. Därefter tar vi kontakt med de intressenter som letar efter en bostad som liknar din.