Steg 6

Kontrakt

För att ett köp av en bostad ska bli bindande krävs att vissa krav är uppfyllda enligt bostadsrättslagen. Det viktigaste kravet är att köpet blir gällande först när samtliga säljare och köpare har undertecknat överlåtelseavtalet. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är inte bindande. Om försäljningen gäller en bostadsrätt måste köparen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen, om han eller hon inte redan är det.

Händer i detta steg

Avtalsdokument förbereds
Vid kontraktsskrivningen går vi igenom handlingarna så att alla är trygga med innebörden
Vid försäljning av bostadsrätt skickas handlingar till bostadsrättsföreningen för prövning av köparens medlemskap