Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
GettyImages-486125780
Ekonomi och Juridik

Köpekontrakt och överlåtelseavtal för hus och bostadsrätt

Vid försäljning av hus eller bostadsrätt krävs ett kontrakt som juridiskt för över ägandet av bostaden från säljare till köpare. För ett hus eller en fastighet kallas detta köpekontrakt. För bostadsrätt kallas det överlåtelseavtal. Det är mycket viktigt att kontraktet är rätt formulerat, för båda parters skull.

Vid försäljning av hus eller bostadsrätt krävs ett kontrakt som juridiskt för över ägandet av bostaden från säljare till köpare. För ett hus eller en fastighet kallas detta köpekontrakt. För bostadsrätt kallas det överlåtelseavtal. Det är mycket viktigt att kontraktet är rätt formulerat, för båda parters skull.

Vad är köpekontrakt och överlåtelseavtal?

Kontraktet eller avtalet skrivs och undertecknas när köpare och säljare är överens om detaljerna i affären: pris (köpeskilling), när köparen ska överta bostaden (tillträdesdag) och eventuella villkor för köpet. Dokumentet är beviset på att ägandet av bostaden går över till en ny person. När det är påskrivet och alla har fått sitt exemplar av dokumentet är affären juridiskt bindande.

Detta ska ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal innehålla

Det finns vissa saker som måste vara med i köpekontraktet eller överlåtelseavtalet för att det ska vara giltigt – oavsett om affären gäller en fastighet eller en bostadsrätt:

  • Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare

  • Det ska tydligt framgå vilken fastighet kontraktet gäller och överenskommet pris

  • Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med

  • Kontraktet behöver vara daterat

  • Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partner

Köpekontraktet eller överlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.

Skillnaden på köpekontrakt och köpebrev

Vid en hus- eller fastighetsaffär förekommer också köpebrev. Det är lätt att förväxla köpekontrakt och köpebrev, men är inte samma sak. Köpekontraktet innehåller viktiga detaljer runt försäljningen och krävs alltid för att köpet ska vara godkänt. Köpebrevet innehåller däremot inga villkor, utan fungerar som kvitto på att köpeskillingen är betald. Det skrivs alltså när affären är klar och betalning skett. Det är också oftast detta dokument du använder för att ansöka om lagfart hos inskrivningsmyndigheten, som för register på alla fastigheter och dess ägare i Sverige. När det gäller bostadsrätt skrivs inget särskilt köpebrev, utan istället får du en kvittens på att köpeskillingen är betald.

Köpekontrakt eller överlåtelseavtal om du ska sälja privat

Ska du göra en privat bostadsaffär? Då gäller det att vara noga med detaljerna. Det finns många färdiga kontrakt och avtal att hitta på nätet, men i de flesta fall behövs anpassningar för att passa de överenskommelser du och din motpart gör. Vårt råd är att kontakta ett proffs på dessa frågor. Vi hjälper dig gärna – hör av dig till Fastighetsbyrån där du borHjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB