Hus
Köpa hus

Pantbrev och lagfart – kostnader vid husköp

Ett husköp är för många den största och mest efterlängtade affären i livet. Det är också mycket att tänka på. När du köper ett hus betalar du utöver fastighetens slutpris även pantbrev och lagfart. Två kostnader som är bra att ha koll på innan och ha utrymme för i budgeten.

2022-06-14

Vad är lagfart?

När du köper ett hus ansöker du om att bli registrerad som fastighetens ägare hos Lantmäteriet. Lagfarten är själva beviset på att du äger din fastighet. Kostnaden för en lagfart kallas för stämpelskatt. Den ligger på 1,5 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst. Du betalar också en avgift för ansökan på 825 kronor. Banken brukar hjälpa till med ansökan om lagfart.

Vad är pantbrev?

När du tar ett lån hos banken för ditt hus kan du behöva använda fastigheten som pant, som säkerhet för lånet. Banken sköter i de flesta fall ansökan om inteckning. Pantbrevet är själva beviset på att inteckning beviljats. Ett bevis på att banken äger en del av din bostad, den del som är belånad. De gör att om du missköter betalningen av dina lån kan banken kräva att du säljer bostaden för att de ska få tillbaka det utlånade beloppet.

Om säljaren redan har lån på huset kan det finnas pantbrev som du kan ta över. Då är det mellanskillnaden mellan befintliga pantbrev och ditt bolån som behöver intecknas. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt om det redan finns pantbrev på huset. Nya pantbrev kostar två procent i stämpelskatt av pantbrevets belopp samt en avgift på 375 kronor. Banken kan ofta hjälpa till med uttag av nya pantbrev.

Datapantbrev eller fysiska pantbrev?

Pantbrev kan vara fysisk eller i elektronisk form. Pantbrev i elektronisk from kallas för datapantbrev och är den klart vanligaste typen av pantbrev. Dessa datapantbrev motsvaras av en registrering i det så kallade pantbrevsregistret hos Lantmäteriet och är därmed ett säkrare alternativ än skriftliga pantbrev som kan tappas bort eller förstöras.

Om man har skriftliga pantbrev är detta värdehandlingar som ska hanteras på ett säkert sätt. Det är den som har det skriftliga pantbrevet i sin ägo, som ansvarar för förvaringen och att det inte försvinner eller förstörs. Har man obelånade skriftliga pantbrev är det därför ofta klokt att konvertera dem till datapantbrev.

Skulle man ha förlorat ett skriftligt pantbrev måste man begära en så kallad dödning av förkommen handling hos lantmäteriet eller begära dödning av inteckningen.
Läs mer om dödningsförfarande hos Lantmäteriet, där du även kan göra en ansökan

Kostnad för lagfart och pantbrev

Beräkna lagfart

Stämpelskatten beräknas antingen på köpeskillingen eller taxeringsvärdet, beroende på vilken som är högst, och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. Med en köpeskilling på 3 miljoner kronor blir kostnaden för lagfarten 45 825 kr (3 000 0000 x 0.015 + 825).

Köpeskillingen/Taxeringsvärdet x 0.015 + avgift på 825 kr = kostnaden för lagfart

Räkna ut pantbrev

Lånar du 3 000 000 kr för ditt husköp och det sedan tidigare finns pantbrev på 2 000 000 på fastigheten behöver du ta ut pantbrev på 1 miljon, vilket kommer kosta dig 20 375 kr (1 000 000 x 0,02 + 375) Lånar du 3 miljoner till ett hus som saknar pantbrev, behöver du ta ut ett pantbrev på hela beloppet.

(Ditt bolån – befintliga pantbrev) x 0.02 + avgift på 375 kr = kostnad för pantbrev

När betalas lagfart och pantbrev?

I det allra flesta fall sker betalning av både pantbrev och lagfart via banken på tillträdesdagen. Summan för bolån, pantbrev och lagfart ska då finnas på ditt bankkonto, enligt överenskommelse med banken. I vissa fall sker betalning av pantbrev och lagfart i stället via hemskickade fakturor. Faktura för lagfarten kan komma 4 – 8 veckor efter tillträdet.

Lagfart och pantbrev behövs bara om du köper hus, radhus, ägarlägenhet, fritidshus eller annat typ av fastighet. För bostadsrätter räknas hela huset som en fastighet och det är bostadsrättsföreningen som ansvar för att sköta fastighetens lagfart.


Bostadsrätter har inte pantbrev knutna till sig på samma sätt som fastigheter. Som bostadsrättsägare pantsätter du din rätt till bostaden hos föreningen i stället. Du som bor i en bostadsrätt behöver alltså inte ansöka om vare sig lagfart eller pantbrev.

Avdrag för pantbrev och lagfart

Ska du deklarera en husförsäljning är både pantbrev och lagfart avdragsgilla.

Hur mycket pantbrev har jag?

Hos Lantmäteriet kan du ta reda på om det finns pantbrev och inteckningar på din fastighet. I mäklarens objektsbeskrivning ska de framgå vad fastigheten har för inteckningar. Tänk på att titta på om det finns befintliga pantbrev när du letar efter ditt framtida hus.

Vad händer med pantbrev när lånet är betalt?

Säljer du ditt hus eller har betalat av lånet kommer pantbrevet lämnas tillbaka till dig. Pantbrev är knutna till själva fastigheten så vid en försäljning överlämnas tidigare uttagna pantbrev utan kostnad till den nya ägaren.

Måste man ha lagfart?

Ja.

Måste man ha pantbrev?

Ja, om du vill låna pengar med fastigheten som säkerhet. Mer information om pantbrev och lagfart finns hos Lantmäteriet