Swedbank vinter
Ekonomi och Juridik

Att skriva kontrakt/överlåtelseavtal

Du har vunnit budgivningen och snart är bostaden din! Nu är det dags att skriva på och få det på pränt! Dokumentet som används kallas olika, för bostadsrätter används överlåtelseavtal och för fastigheter köpekontrakt.

Skriv på så snabbt som möjligt

Kom ihåg att ingenting är klart innan både du och säljaren har skrivit på kontraktet eller överlåtelseavtalet. Till dess kan någon annan fortfarande lägga bud, eller säljaren kan dra sig ur av andra orsaker. En muntlig överenskommelse är inte bindande.

Stämmer allt?

När det blir dags att skriva på, kontrollera att allt stämmer överens med det som har sagts. Är det något som är oklart? Skriv inte på, förrän du har fått det förklarat för dig!

Handpenning

Du betalar handpenning i enlighet med kontraktet, vanligtvis 10% av köpeskillingen. I samband med köp av en bostadsrätt deponeras handpenningen hos mäklaren tills du blivit medlem i föreningen och köpet kan genomföras. Resten av köpesumman betalas på tillträdesdagen.

För bostadsrättsköparen

Det är vanligt att det finns villkor i kontraktet. En förutsättning för att köpet ska gå igenom är till exempel att du blir beviljad medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det kan du få hjälp med av mäklare, räkna med cirka en månad i handläggningstid. Vissa föreningar kan ta ut en avgift för överlåtelsen.

För husköparen

Om kontraktet innehåller ett villkor om besiktning, bör ni se till att en sådan görs så snart som möjligt enligt det ni har kommit överens om.