bostad
Ekonomi och Juridik

Hur bedömer du en bostadsrättsförenings ekonomi?

När du köper en bostad i en bostadsrättsförening är det viktigt att sätta dig in i föreningens ekonomi. Den påverkar din privatekonomi på både kort och lång sikt. I den här artikeln går vi igenom de saker du bör titta närmare på. 

2023-02-10

1. Du köper in dig i föreningens ekonomi

När du köper en bostadsrätt, köper du en andel i bostadsrättsföreningen. Den andelen ger dig nyttjanderätt till en specifik lägenhet. Tillsammans med alla andra andelsägare i bostadsrättsföreningen äger ni fastigheten. Ju större andel – desto större avgift kommer du att betala till föreningens gemensamma kostnader. Därför ligger det i ditt intresse att förstå ekonomin i bostadsrättsföreningen. 

2. Läs årsredovisningen noggrant

Av årsredovisningen framgår föreningens ekonomiska situation för det senaste året.

Gör klart för dig att du har den senaste inlämnade årsredovisningen innan du börjar din granskning. Börja med förvaltningsberättelsen. Där finner du uppgifter om vad som hänt under året. T ex om det har överlåtits bostäder och kanske tillkommit bostäder genom att föreningen låtit upplåta vindar eller ombildat hyresrätter. Här ska det också redovisas vilka eventuella lokaler föreningen har att hyra ut och om det finns lägenheter som fortfarande hyrs ut av föreningen som hyresrätter. Hyresrätter i en bostadsrättsförening kan ev. ses som en dold tillgång för föreningen. Det framgår också hur många bostadsrätter föreningen omfattar och hur många medlemmar föreningen har.


I årsredovisningen redovisas föreningens ekonomiska situation. Kostnader och inkomster som föreningen haft under året som gått. Ofta görs även jämförelser med tidigare år. Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och eventuella tilläggsuppgifter, eller så kallade noter.

3. Vad ska du leta efter? - Viktiga nyckeltal

I resultat och balansräkningen hittar du uppgifterna som ger dig möjlighet att räkna fram nyckeltal som är intressanta. Plocka fram miniräknaren!

Börja med föreningens lån och långfristiga skulder. Leta efter totalbelopp på de långfristiga skulderna och föreningens totala kvadratmeter-yta. Delat med varandra får du:

  • Lån fördelat på kvm.
    Ett snittvärde som brukar användas är 6 000 - 8 000 kronor i lån per kvadratmeter

Fortsätt med totalbelopp på föreningens inkomster av avgifterna delat med föreningens totala bostadsyta. Då får du:

  • Avgiften per kvadratmeter och år, ungefär 550 - 650 kronor i årlig avgift per kvadratmeter.

Föreningens förmåga att hantera sina ekonomiska åtaganden i framtiden påverkar din månadsavgift. Det är särskilt viktigt att titta på när det gäller nya föreningar som ofta är högt belånade. Köper du på begagnatmarknaden är det viktigt att ha koll på eventuell underhållsplan och på vilka renoveringar som är utförda och vilka som ligger inom snar framtid. Finns det avsatta pengar? Eller kommer man att behöva höja avgifterna? Är frågan som är intressant. Självklart kan siffrorna variera från stad till stad, eller mellan nyproduktion och äldre fastigheter som beskrevs tidigare. Fråga din mäklaren om vilka nyckeltal som gäller där du letar bostad.

Ett exempel: En förening kan ha låga lån per kvadratmeter, men har stort underhållsbehov. Då kan föreningen tvingas ta upp nya lån i framtiden, vilket sannolikt kommer att påverka din avgift. Å andra sidan kan en förening ha lite högre lån per kvadratmeter, men ha alla stora renoveringar gjorda och många hyresrätter kvar som genererar intäkter. Då har den föreningen också en bra bostadsekonomi.

4. Gör en helhetsbedömning

Annat som är bra att ta med i en helhetsbedömning är:

• Finns det lokaler som föreningen äger och hyr ut?

• Finns det hyresrätter kvar i föreningen?

• Är vindarna bebyggda?

• Har föreningen bundit sina lån till låga räntekostnader som snart löper.


En annan sak som är av betydelse är om föreningen äger marken huset står på eller är det en så kallad tomträtt som hyrs av kommunen. Detta kan vara avgörande för framtida kostnadsökningar som kan påverka avgifterna

Vad innebär indirekt nettoskuldsättning?

From. 1 januari 2023 ska mäklaren redovisa indirekt nettoskuldsättning i objektsbeskrivningen för bostadsrätter. Syftet med detta är att förtydliga för konsumenten hur föreningens ekonomi belastar bostadsrätten.

Mäklaren är ansvarig att räkna ut den indirekta nettoskuldsättningen. Detta görs från den senaste årsredovisningen och formeln är:

Andelstal årsavgift x Föreningens nettoskuldsättning (föreningens räntebärande skulder minus föreningens räntebärande tillgångar och likvida medel)


Uträkningen blir då:
0,015 x (5 000 000 - 1 000 000) = 60 000

Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning blir i detta exempel 60 000 kr


Det är viktigt att känna till att det inte räcker att titta på den indirekta nettoskuldsättningen när man utvärderar en bostadsrättsförenings ekonomi.

5. Ta hjälp!

Föreningens ekonomi ingår i din undersökningsplikt som köpare. Om du är minsta osäker på vad siffrorna innebär eller hur du ska läsa årsredovisningen, be om hjälp. Har du ingen i din närhet som är van att analysera årsredovisningar brukar banker som erbjuder bolån gärna vara behjälpliga.  Dra dig inte för att kontakta bostadsrättsföreningens ordförande eller någon annan i styrelsen för att fråga om eventuella avgiftsförändringar och bostadsrättsföreningens  finansiella situation. 

Kontakta mig

Frågor om att byta bostad, om bostadsmarknaden eller kanske om oss?

Vi svarar gärna på dina frågor. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.