Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
AttachedImage
Sälja bostad

Hur mycket kostar det att anlita en mäklare?

Det är svårt att säga exakt hur mycket det kostar att anlita en mäklare. Det finns flera faktorer som påverkar arvodet till mäklaren. Skillnaderna beror bland annat på vilken typ av objekt du ska sälja – dessutom skiljer kostnaden mellan storstad, småstad eller landsbygd.  

Hur mycket får mäklaren i ersättning? 

Normalt sett ligger mäklararvodet någonstans mellan 0,50 – 7 procent av slutpriset i den grundläggande delen. Det vanligaste ersättningsmodellen bygger på provision i procent - men fasta mäklararvoden är också vanligt förekommande. Räkna lite på det och jämför olika mäklare och deras arvoden. Då är du trygg med vad som blir bäst för dig. 

Vad ingår i mäklararvodet? 

Vad ingår i priset? När du jämför mäklare och deras pris ska du komma ihåg att också jämföra vad som ingår i tjänsten. Mäklararvodet är främst till för att täcka omkostnader för försäljningen av din bostad och avser alltså inte mäklarens lön.  

En förhandling mellan mäklare och uppdragsgivare om priset och vad som ska ingå är positivt för dig som uppdragsgivare. Därför är det viktigt att jämföra och förhandla när du väljer mäklare.  

Förhandla om ersättning och ersättningsmodell 

Avtalet som du tecknar med den mäklare du valt kallas uppdragsavtal eller förmedlingsuppdrag. Det är fritt för dig och mäklaren att avtala hur stor ersättning som ska utgå till mäklaren när bostadsaffären är slutförd. Men det finns olika sätt att komma fram till den slutliga summan.  

Fast arvode eller procentbaserad provision? 

Ett fast arvode är i normala fall ett förbestämt belopp som inte påverkas av köpeskillingen. Provision däremot är alltid en procentsats av köpeskillingen. Välj den ersättningsmodell som passar dig och din mäklare. Mäklare är i regel anpassningsbara och vill göra en affär som båda parter är nöjda med.  

Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Både fast arvode och provisionsmodellen kan kombineras med incitamentsavtal, en extra morot för mäklaren. Detta kallas då provisionstrappa eller arvodestrappa.  

Så fungerar en provisionstrappa (arvodestrappa) 

Du och mäklaren kommer överens om ett fast arvode eller en procentsats på en köpeskilling ni båda är nöjda med. Om slutpriset överstiger den summan är mäklaren berättigat till ytterligare ersättning enligt provisionstrappan.  

Ett exempel:
Överstiger slutpriset utgångspriset med 50 000 kronor så ger det mäklaren ytterligare 10 procent på den överskjutande delen. Vilket i det här exemplet alltså skulle innebära ytterligare 5 000 kronor i arvode/provision. Om denna modell överenskommits ska exempel som detta framgå av förmedlingsuppdraget. 

Kostar det något även om man inte säljer? 

Många undrar om de ska betala mäklaren även om bostaden inte blir såld, allt detta bestäms i uppdragsavtalet du skriver med mäklaren. Ställ frågan till din mäklare och läs igenom avtalet noggrant innan du skriver på. 

Är mäklararvodet avdragsgillt? 

Ja, mäklararvodet är avdragsgillt och påverkar din kapitalvinstskatt - oavsett vinst eller förlust. Har du gjort en vinst kan du dra av mäklarkostnaden och andra kostnader från din vinst i deklarationen vilket gör att den vinstskatt du ska betala minskar.  

Har du gjort en förlustaffär ökar det din förlust med dessa kostnader och du får mer pengar tillbaka. Det är klokt att spara alla kvitton och fakturor som hör till din bostad och din försäljning på ett och samma ställe. Då blir det enklare att redovisa försäljningen. 

Läs mer om vinstskatt och avdrag vid försäljning av bostad 

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB