utmana-oss
Köpa bostad

Vad är en driftskostnad och vad ingår i en driftskostnad?

Med driftskostnader menas kostnader för att äga och förvalta en bostad. Dessa kostnader ska specificeras i objektsbeskrivningen. Vad som utgör driftskostnader varierar beroende på vilket objekt det rör sig om.  

Driftskostnaderna ska informera om vad det kostat att bo i huset eller bostadsrätten i närtid. Det ska inte vara någon prognos för framtiden. Driftkostnaderna ska specificeras post för post och inte enbart anges som en klumpsumma.

Exempel på driftskostnader – fastighet (hus, villa):

I förslaget till den nya fastighetsmäklarlagen anges att det exempelvis kan röra sig om kostnader för:

  • Uppvärmning*

  • Sophämtning

  • Vatten och avlopp

  • Sotning

  • Fastighetsavgift

  • Tomträttsavgäld

  • Avgifter för samfällighetsföreningar

  • Arrendeutgift

Förutom ovanstående driftskostnader rekommenderar vi på Fastighetsbyrån att hemförsäkringen räknas som driftskostnad då den utgör given en normal kostnad vid ägande av en fastighet.

Eftersom uppvärmningen normalt sett endast anges i kronor kan det även vara bra att fråga hur hög energiförbrukningen varit om detta inte angivits. Kostnaden för uppvärmning utgör ofta en stor del av driftskostnaden och energipriserna kan variera kraftigt.

Driftkostnader för en bostadsrätt

Om en enskild bostadsrätt har driftskostnader ska kostnaderna anges i objektsbeskrivningen. Det är dock vanligt att driftskostnaderna belastar själva fastigheten och därmed betalas av bostadsrättsföreningen. Om föreningen betalar kostnaderna så ska dessa inte tas upp som driftskostnad i objektsbeskrivningen utan ingår i årsavgiften. Det förekommer dock i vissa fall att driftskostnader belastar den enskilda bostadsrätten.

Exempel på driftskostnader – bostadsrätt:

  • Uppvärmningskostnad (om bostadsrättsinnehavaren betalar uppvärmningskostnaden själv)

  • Obligatoriska/tvingande kostnader (exempelvis kostnad för bredband, trappstädning, garageplats mm)

Hushållsel räknas normalt inte som driftskostnad. Det kan även diskuteras om bostadsrättsförsäkring räknas som driftskostnad i lagens mening. Vi på Fastighetsbyrån rekommenderar dock att dessa kostnader ska tas upp som driftskostnad i objektsbeskrivningen då de utgör normala kostnader vid ägande av en bostadsrätt.

Om det inte finns några driftskostnader behöver inte informationen finnas med i beskrivningen.

Finns det några undantag?

Om driftskostnaderna inte gått att få fram, exempelvis om dödsbo säljer, bör detta framgå med tydlighet i objektsbeskrivningen.