Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Besiktigad bostadsrätt

När du köper en besiktigad bostadsrätt har besiktningen utförts av en auktoriserad fackman från Anticimex. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat om det finns vattenskador, samt bedömer risken för skador inom den närmsta tiden.

Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum. Besiktningsmannen kontrollerar även anslutningar till tvätt- och diskmaskiner samt letar efter synliga skador på vattenelement och rörledningar.


Resultatet av besiktningen finns tillgängligt för dig som spekulant på visningen. Den oberoende besiktningen gör det enklare för dig att fatta beslut kring om du vill köpa lägenheten eller inte.

Läs mer om hur vi hanterar cookies