Sök bostad eller innehåll

Om oss

Hållbarhet

I september 2015 enades rekordmånga världsledare i FN:s högkvarter om 17 nya globala mål för en hållbar utveckling. Alla länder, rika som fattiga, inkluderas i målsättningen och kraven på att uppnå en social och ekonomisk utveckling utan att skada ekosystemen.

En hållbar utveckling av världen är absolut nödvändig. Därför är det något som alla måste förhålla sig till – så även Fastighetsbyrån. Precis som FN:s övergripande globala mål är Fastighetsbyråns strategi att våra interna processer och beslut ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Vi ska bidra till en hållbar utveckling lokalt i samhället, men också i världen som helhet. Det gör vi genom att utnyttja möjligheter att påverka kunder, leverantörer och varandra inom ramen för våra egna förutsättningar och ambitioner. Vi vet att såväl kunder som medarbetare värdesätter detta och vi är övertygade om att det även har stor betydelse för Fastighetsbyråns långsiktiga lönsamhet.

Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
ISO 14001 certifikatet  (PDF)

Läs mer om hur vi hanterar cookies