Globala mål

Om oss

Vårt hållbarhetsarbete

I september 2015 enades rekordmånga världsledare i FN:s högkvarter om 17 nya globala mål för en hållbar utveckling. Globala målen är en del av Agenda 2030 och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som väldens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Alla länder, rika som fattiga, inkluderas i målsättningen och kraven på att uppnå en social och ekonomisk utveckling utan att skada ekosystemen.

En hållbar utveckling av världen är absolut nödvändig. Därför är det något som alla måste förhålla sig till – så även Fastighetsbyrån. Vi har ett aktivt hållbarhetsarbete idag och har en ambition att utveckla det ännu mer, inom såväl miljö som ekonomisk och social hållbarhet.

Under 2020 kommer en ny vision och målbild för hållbarhetsarbetet att antas och konkreta aktiviteter och åtgärder kopplade till FN:s globala mål kommer startas. Vi vet att såväl kunder som medarbetare värdesätter detta och vi är övertygade om att det även har stor betydelse för Fastighetsbyråns långsiktiga lönsamhet.

Ekonomisk hållbarhet
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet