Sök bostad eller innehåll

Sälja

Kontrakt

När du och köparen kommit överens skrivs ett köpekontrakt, där bland annat pris och tillträdesdatum anges. I samband med detta betalar också köparen handpenningen som ett bevis på att han eller hon kommer fullfölja affären.

Nästa steg är tillträdesdagen då vi träffas hos Notarius Publicus som upprättar det publika köpebrevet (Escritura Pública de Compraventa) och kontrollerar parternas identitet och bostadens legala skick. Förberedelserna inför detta sköter naturligtvis vi åt dig, och vi är också närvarande tillsammans med dig hos Notarius Publicus.

Efter tillträdet

Tillbaka till säljguiden

Läs mer om hur vi hanterar cookies