Sök bostad eller innehåll

Tips och Nyheter

Bostadspriser fortsatt upp i Spanien

Svenskarnas köplust för bostadsköp i Spanien har avtagit det senaste halvåret. Men för totalmarknaden fortsätter bostadspriserna att stiga enligt nya siffror från statliga Instituto Nacional de Estadistica. Priserna har stigit med 0,6 procent under Q4 och med 6,6 % den senaste tolvmånadersperioden. Större städer och nyproduktion står för den största ökningen.

Enligt rapporten från statliga Instituto Nacional de Estadistica för Q4 2018, publicerad den 8 mars, stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 0,6 % under Q4, och med 6,6 % under den senaste tolvmånadersperioden. Priserna stiger fortsatt snabbast i Madrid (9,6 % på tolv månader) och i Katalonien (8,1 %), precis som tidigare kvartal. Priserna stiger också fortsatt på svensktäta Mallorca (6,4 %), Costa del Sol (5,6 %), Kanarieöarna (4,1 %) och Costa Blanca (4,2 %).

Nyproducerade bostäder ökar med 8,0 % på tolv månader, hela två procentenheter högre än föregående kvartal, medan begagnat ökar md 6,4 %.

- Bostadspriserna i Sverige har planat ut och vi kan även se att svenskarnas efterfrågan på bostäder i Spanien har svalnat något. Men på totalmarknaden i Spanien fortsätter prisuppgången. Möjligen kan vi skönja en tendens till avmattning, såväl i storstad som i de för svenskar populära kustområdena. Vi har sett högre ökningstakter tidigare, säger Daniel Nilsson, VD på Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal.

- Anmärkningsvärt är också att nyproduktion ökar betydligt mer än begagnat, vilket våra mäklare vittnat om under en tid. Framåt kan vi nog förvänta oss att även den dämpas. När nyproduktionen stiger kraftigt tenderar efterfrågan att söka sig till begagnat och därmed jämnas prisökningen ut, säger Daniel Nilsson, VD på Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal.

Läs mer om hur vi hanterar cookies