Visningsbock

Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Rekordövertag för köparna

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att övertaget för köparna på bostadsmarknaden förstärkts ytterligare och ligger nu på en rekordnivå. Osäkerhet är det ord som beskriver bostadsmarknaden bäst just nu, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. Räntehöjningar och höga elpriser är det som påverkar mest.

2021-09-01

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,21 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,74 när samma fråga ställdes i juni och 6,87 i augusti 2021. Övertaget för köparna har alltså ökat jämfört med i juni och ligger på en rekordnivå.

- Osäkerhet är det ord som beskriver bostadsmarknaden bäst just nu. Många osäkerhetsfaktorer samverkar och leder till långa försäljningstider, ökat utbud och sjunkande priser. Vi har inte haft en liknande situation på bostadsmarknaden på nästan femton år och sannolikt kommer framför allt räntehöjningar och höga elpriser fortsätta att prägla marknaden under hösten. Sannolikt kommer dock säljare och köpare närma sig varandra i takt med att priserna justeras nedåt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Skiftet från en het marknad, innan kriget i Ukraina och den första räntehöjningen, till dagens oroliga marknad syns i hela landet. Köparnas övertag är dock störst i Stockholm (2,19) och minst på ”Mindre ort” (3,88).

- Avmattningen är mest påtaglig där priserna är som högst. Hittills är det tydligast på bostadsrättsmarknaden men sannolikt kan stigande driftskostnader komma att påverka villamarknaden mer framåt, säger Johan Engström.

- Den svenska bostadsmarknaden drivs i stort av behov att flytta utifrån livsförändringar, när människor till exempel flyttar ihop, skiljer sig eller skaffar barn. Det förändras inte. Och det görs fortfarande bostadsaffärer. Det bästa rådet för de som vill flytta är just nu att sälja först och köpa sen. Det finns fortfarande möjligheter att göra lyckade bostadsaffärer, fortsätter Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen augusti 2022:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

TotalmarknadAug
Riks3,21
Stor-Stockholm2,19
Stor-Göteborg2,36
Stor-Malmö3,08
Större ort2,87
Mellanstor ort3,21
Mindre ort3,88

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

NyproduktionAug
Riks3.52%
Stor-Stockholm2,87%
Stor-Göteborg3,33%
Stor-Malmö2,77%
Större ort3,81%
Mellanstor ort3,52%
Mindre ort3,81%

Om mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 augusti 2022 och totalt svarade 520 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.