En visningsbock
Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Bra läge för uppgradering på trög bostadsmarknad

I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel fick mäklarna runt om i landet svara på vilken typ av bostad som är mest lättsåld i dagens tuffare bostadsmarknad. Överlägset flest, 60 procent, svarade bostäder i lägre prissegment. För de som vill uppgradera sitt boende kan det alltså vara bra läge nu. Se råd inför bostadsaffären nedan.

2023-02-22

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 519 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. I den senaste undersökningen fick de bland annat svara på frågan ”Vilken typ av bostäder är störst efterfrågan på just nu?”. Flest, 60 %, av mäklarna svarade ”Lägre prissegment” följt av ”villor” med 30 %. 12 % av mäklarna svarade ”Högre prissegment”. Lägre prissegment är bostäder, i olika storlekar, i en lägre prisklass på grund av till exempel lite sämre läge och skick på bostaden.

- Man brukar säga att det är bättre att flytta till en dyrare bostad när det är trög marknad och priserna går ner, eftersom priset relativt sett sjunker mer på den dyrare bostaden. Nu kan vi också se att bostäder i lägre prissegment är mer lättsålda. Det finns alltså en dubbel effekt som gör att de som vill, och har möjlighet att, uppgradera sitt boende har ett bra läge nu, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

- Färre har helt enkelt råd att köpa bostäderna i det högre prissegmentet vilket gör att efterfrågan ökar på det lite billigare segmentet. Det kan såklart finnas geografiska skillnader men det är den generella bilden just nu, säger Johan Engström.
säger Johan Engström.

Renoveringsobjekt och tomter svårsålda

I mäklarnas öppna svar framkom även vad som kan göra vissa bostäder mer svårsålda. Fyra saker var återkommande: renoveringsobjekt, tomter, bostadsrätter i föreningar med hög belåning och dålig ekonomi och bostäder med höga uppvärmningskostnader (främst villor med direktverkande el).

- Just nu är marknaden för att renovera och bygga nytt väldigt sval vilket drar ner efterfrågan på renoveringsobjekt och tomter. Vissa typer av bostäder påverkas också mer av inflationen och räntehöjningar än andra. Framförallt får föreningar med hög belåning och rörliga räntor det svårare, vilket påverkar efterfrågan på lägenheterna. Många köpare drar sig också för att köpa större bostäder med direktverkande el just nu, säger Johan Engström.

7 råd inför bostadsaffären, i dagens marknad:

  1. Det kan vara bra läge att byta upp sig på bostadsmarknaden. Men gör noggrann research för att få koll på förutsättningarna för just dig och din bostad.

  2. Steg ett, oavsett om du ska köpa eller sälja, är att skaffa en helt färsk värdering av din nuvarande bostad.

  3. Köp och sälj nära i tid, för att undvika negativa svängningar på marknaden.

  4. Sälj din befintliga bostad innan du köper nytt – det säkraste kortet i dagens marknad.

  5. Se till att din bostad är snygg och i gott skick – det är ännu viktigare i en trög marknad.

  6. Gör, som alltid, en noggrann undersökning av bostaden du är intresserad av att köpa. Var observant på föreningens ekonomi eller villans driftskostnader.

  7. Avfärda inte en bostad om utgångspriset ligger över din budget. I dagens marknad kan det finns utrymme för förhandling.

Resultat från Mäklarpanelen januari 2023:

Vilken typ av bostäder är störst efterfrågan på just nu? D v s är enklast att sälja och påverkas minst av negativa omvärldsfaktorer. Flera svar möjliga.

Villor30%
Större bostadsrätter24%
Mindre bostadsrätter17%
Radhus/kedjehus17%
Högre prissegment12%
Gårdar12%
Boende för äldre12%
Annat3%

Om mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet.Den senaste enkäten genomfördes 23-26 januari 2023 och totalt svarade 519 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.