Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
En visningsbock
Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Stockholm i bräschen för mer positiv bostadsmarknad

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att övertaget för köparna fortsätter att minska i januari. Efterfrågan ökar i hela landet och är nu störst i Stockholm. Det är fortfarande rekordstort utbud och tydligt köparnas marknad men vi kan absolut se en ökad optimism bland både säljare och köpare, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.


2024-01-31

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 447 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,01 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 2,6 när samma fråga ställdes i december och 2,78 i januari 2023. Övertaget för köparna är alltså fortsatt tydligt, men har minskat för andra gången i rad.

Trenden från december håller i sig. Det rekordstora utbudet gör att det fortfarande är köparnas marknad men vi märker av en lite positivare känsla på bostadsmarknaden. Skiftet från att prata om räntehöjningar till spekulationer kring när vi får den första sänkningen gör skillnad för både säljare och köpare. Vi ser att fler vågar agera och gå vidare med sina planer på att byta bostad, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Förändringar på marknaden brukar starta i storstäderna, framförallt Stockholm. Nu ser vi en tydlig ökning i efterfrågan i Stockholm sedan oktober. Det kan tyda på en återhämtning på marknaden och att resten av landet kommer gå i huvudstadens fotspår, fortsätter Johan Engström.


Viss återhämtning på nyproduktionsmarknaden

Mäklarna fick även ge sin syn på nyproduktionsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev svaret 2,24, d v s en tydlig fördel för köparna. Dock har övertaget även här minskat från december då det låg på 1,94 och samma tendens syns i hela landet.

Den mest drivande faktorn för efterfrågan på nyproducerade bostäder är just efterfrågan på begagnatmarknaden. Därför förvånar det mig inte att den positivare känslan därifrån smittar av sig. Med ett ökat utbud av inflyttningsklara nyproducerade bostäder så blir också det ett alternativ för den som söker en bostad för inflyttning här och nu, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Resultat från Mäklarpanelen jan 2024:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Riks3,01
Stor-Stockholm3,17
Stor-Göteborg2,77
Stor-Malmö2,74
Större ort2,58
Mellanstor ort3,12
Mindre ort3,11”För vilka är 
nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Riks2,24
Stor-Stockholm2,24
Stor-Göteborg1,63
Stor-Malmö2,04
Större ort1,9
Mellanstor ort2,51
Mindre ort2,39


Om Mäklarpanelen


Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 januari 2024 och totalt svarade 447 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.


Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB