Visningsbock

Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Stillastående bostadspriser resten av året

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar en fortsatt het bostadsmarknad med stark efterfrågan. Dock har fördelen för säljarna minskat sedan i april. Majoriteten av mäklarna runt om i landet tror även på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under resten av året.

2021-04-16

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 415 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 7,54 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 7,72 när samma fråga ställdes i april och 5,25 i juni 2020. Det är alltså en fortsatt tydlig fördel för säljarna men siffrorna tyder på en viss avmattning jämfört med april.

- Vi har haft en tydligt ökad efterfrågan på bostadsmarknaden i två år, speciellt påtagligt sedan förra våren. Det har dock funnits några hack i kurvan och det är möjligt att det är samma sak nu. I juni och december kan vi ibland se en effekt av att vi är på väg in i semestertider och en lugnare period. Men efter den extremt heta marknad vi haft senaste tiden, med kraftiga prisökningar, känns det också naturligt att vi får ett trendbrott, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.


Utvecklingen sedan april skiljer sig en del mellan de olika storstäderna och segmenten som redovisas. Fördelen för säljarna har minskat tydligt i Stockholm och Malmö medan den ökat i Göteborg. I Större ort, Mellanstor ort och Liten ort är skillnaderna sedan april inte så stora.

Stillastående bostadspriser resten av året

Mäklarna fick även svara på frågor om prisutvecklingen under andra halvåret 2021. En majoritet, 66 %, tror att bostadsrättspriserna kommer vara stillastående de kommande sex månaderna medan 19 % tror på uppgång och 15 % på nedgång. När det gäller villapriserna så tror 54 % på oförändrade priser, 37 % på en uppgång och endast 9 % på nedgång.

- Det är osannolikt att de kraftiga prisökningarna vi haft kommer att fortsätta även under hösten. Stabila eller svagt stigande priser känns mer realistiskt. Bostadspreferenserna har förändrats under pandemin vilket lett till ökad efterfrågan på villor. Och fler av våra mäklare tror också på stigande villapriser, än på prisökning på bostadsrätter. Det blir intressant att följa om den utvecklingen kommer fortsätta även när vi kan leva ett mer normalt liv, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Resultat från Mäklarpanelen juni 2021:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

m1

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

m2

”Hur tror du att priserna på bostadsrätter kommer att utvecklas inom ditt område andra halvåret 2021?”

BR Uppgång Oförändrat Sjunkande
Riks 19 66 15

Stor-Stockholm 10 68 23

Stor-Göteborg 27 45 28

Stor-Malmö 18 65 18

Större ort 17 70 13

Mellanstor ort 18 73 10

Mindre ort 28 64 9

”Hur tror du att priserna på villor kommer att utvecklas inom ditt område andra halvåret 2021?”

Villa Uppgång Oförändrat Sjunkande
Riks 37 54 9

Stor-Stockholm 24 54 22

Stor-Göteborg 30 61 9

Stor-Malmö 38 50 13

Större ort 32 62 6

Mellanstor ort 41 51 8

Mindre ort 42 53 5

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 9-16 juni 2021 och totalt svarade 415 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.