Swedbank city

Mäklarpanelen

Mäklarpanelen om hur Corona påverkar bostadsmarknaden just nu

2020-04-28

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 444 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,25 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 5,59 när samma fråga ställdes i januari och 4,52 i april 2019. Efterfrågan har alltså minskat kraftigt sedan januari, innan Coronakrisen, och det är köparnas marknad i hela landet.

"I januari hade vi högtryck och stark efterfrågan. De senaste två veckorna kan vi se en tydlig effekt av Corona-krisen med en minskad efterfrågan och återigen övertag för köparna. Det är en snabb förändring samtidigt som vi fortfarande har en någorlunda balans mellan köpare och säljare och det fortsätts göra relativt mycket affärer. Vi är nu tillbaka på en nivå vi hade i början av förra året vilket under omständigheterna kanske inte är lika dramatiskt som många förväntat sig." Säger Johan Engström.

Storstäder, mindre bostadsrätter och högre prissegment har påverkats mest

Det är i storstäderna man ser den största förändringen sedan januari och i Stockholm är fördelen för köparna tydligast (3,41). Mäklarna fick även svara på vilken typ av bostäder som påverkats mest av Corona-krisen. Många anser att det inte är någon skillnad mellan olika typer av bostäder (29 %) och prissegment (39 %). Av de som märker av en skillnad tycker dock flest att mindre bostadsrätter och bostäder i högre prissegment påverkats mest.


"Övergripande ser vi den största och snabbaste förändringen i storstäderna där prisnivåerna är högst. Sedan kan det variera mycket från ort till ort. Att mindre bostadsrätter påverkas mest är en förlängning av det vi sett redan innan krisen. Unga, som ofta köper mindre bostadsrätter, påverkas mest av bolånetak och amorteringskraven och det är även en utsatt grupp på arbetsmarknaden, säger Johan Engström.
En annan tydlig trend är att inflödet av nya bostäder till salu nu minskar kraftigt. Fler säljare väljer att avvakta vilket förmodligen kommer leda till ett mindre utbud framöver. Dock vänder det snabbt och vi får även indikationer om att det, efter den initiala reaktionen på marknaden, nu börjar lossna."
Fortsätter Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen april 2020:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

På vilken typ av bostäder har efterfrågan minskat mest på grund av Corona?

På vilken typ av bostäder har efterfrågan minskat mest på grund av Corona?

I vilket prissegment har efterfrågan minskat mest?


I vilket prissegment har efterfrågan minskat mest?

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 13-20 april 2020 och totalt svarade 444 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.