En visningsbock
Mäklarpanelen

Mäklarpanelen: Kalla vindar på bostadsmarknaden

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att övertaget för köparna på bostadsmarknaden förstärkts ytterligare. Efterfrågan har fortsatt att sjunka i hela landet, både på marknaden som helhet och på nyproduktionsmarknaden. Inför vintern påverkar bland annat uppvärmningssystem och driftskostnader vilka bostäder som ses som attraktiva, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.


2023-10-25

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 438 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 2,47 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 2,98 när samma fråga ställdes i augusti och 2,51 i oktober 2022. Även på nyproduktionsmarknaden har övertaget för köparna ökat, från 2,35 i augusti till 2.08 nu i oktober.

Utbudet på marknaden fortsätter att vara extremt stort, nära dubbelt så stort som ett normalår. Långa försäljningstider och avvaktande bostadskonsumenter gör att utbudet byggs på. Konkreta faktorer som räntekostnader och inflation påverkar konsumenterna men mycket handlar också om psykologi och en generell osäkerhet kring vart ekonomin och bostadsmarknaden är på väg, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.


Minskad oro men ökad medvetenhet kring el- och uppvärmningskostnader

Förra vintern hade höga el- och uppvärmningskostnader stor påverkan på många hushålls ekonomi – och efterfrågan på vissa typer av bostäder. För att se hur det ligger till nu fick även mäklarna i Mäklarpanelen svara på frågan ”Hur upplever du att spekulanter, säljare och köpare ser på el- och uppvärmningskostnader i dagsläget?”. De öppna svaren visar att medvetenheten om uppvärmningssystem och förbrukning är hög och att det påverkar vilka bostäder som ses som attraktiva och inte. Oron för skenande elpriser är dock inte lika stor som förra året. Se sammanfattning nedan.

Förra vinterns skenande el- och drivmedelspriser har gjort att medvetenheten om de här frågorna har ökat markant, vilket är positivt. Idag är oron för höga uppvärmningskostnader inte lika påtagligt som i fjol men våra mäklare får mycket frågor och konsumenterna gör mer aktiva val. Energisnåla bostäder har blivit mer attraktiva medan de största fastigheterna med direktverkande el är mer svårsålda, säger Johan Engström.

För köpare är det viktigt att titta på uppvärmningssystemet men också att analysera driftkostnaderna noga. Själva kostnaden kan till exempel påverkas mycket av vilken typ av avtal ägaren haft så fråga efter förbrukning om det inte är angett. Och analysera vad kostnaden kan bli utifrån hur du eller familjen kommer använda bostaden, fortsätter Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen okt 2023:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Riks2,47
Stor-Stockholm2,21
Stor-Göteborg2,02
Stor-Malmö2,29
Större ort2,17
Mellanstor ort2,67
Mindre ort2,82


”För vilka är 
nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Riks2,08
Stor-Stockholm1,99
Stor-Göteborg1,62
Stor-Malmö1,45
Större ort1,98
Mellanstor ort2,34
Mindre ort2,25

”Hur upplever du att spekulanter, säljare och köpare ser på el- och uppvärmningskostnader i dagsläget?” Sammanfattning av öppna svar.

  • Inte lika stor oro kring höga el- och uppvärmningskostnader som för ett år sedan.

  • Stor medvetenhet kring energikostnader och uppvärmningssystem.

  • Mäklarna får många frågor om uppvärmningssystem, uppvärmningssystemets ålder och alternativa lösningar.

  • Bostäder med direktverkande el ses som mindre attraktiva.

  • Lägre efterfrågan på största bostäderna, t ex gårdar på landet, på grund av höga uppvärmningskostnader.

  • Energisnåla bostäder och bergvärme mer attraktivt.

  • Positivt med eldstad/braskamin.

  • Större fokus på energideklarationen.


Om Mäklarpanelen


Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 16-23 oktober 2023 och totalt svarade 438 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.