Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
fasad2
Rapport

Unga på bostadsmarknaden

Hur ser unga vuxna på sin bostadssituation och möjlighet att skaffa en egen bostad? Vilka är de största hindren? Hur och var vill de bo? Det är några av frågorna som besvaras i vår rapport ”Unga på bostadsmarknaden".

Ta del av rapporten här.

Att flytta till sin första egna bostad är ofta det stora steget in i vuxenvärlden. En spännande och utvecklande period som många ser tillbaka på med glädje när de blir äldre. Vägen till det första boendet är dock långt ifrån spikrak för de flesta unga vuxna i Sverige idag. Allmän bostadsbrist, både vad gäller hyresrätter och ägt boende, långa bostadsköer, kraftigt stigande bostadspriser, krav på kontantinsats och omfattande amorteringskrav gör att trösklarna in på bostadsmarknaden är högre än någonsin.

Många unga tvingas därför bo kvar hemma längre eller hyra dyra andra- eller tredjehandsboenden. Problemet är inte längre isolerat till våra största städer utan är utbrett över hela landet. Sex av tio unga känner sig stressade över bostadsfrågan och känner oro över att lyckas hitta ett boende som de är nöja med. Var tredje ung vuxen ser sina möjligheter att få tag på ett första boende som små och fler än en av tio har tackat nej till en utbildning eller ett jobb på annan ort eftersom de inte lyckats få tag på boende. Att öka möjligheterna för unga att få ett första boende bör vara av högsta prioritet för såväl politiker som samhälle i stort och för att göra det krävs omfattande åtgärder och förändringar.

Politikerna behöver ta ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken och prioritera en bred, långsiktig bostadsreform som ger en stabil och bättre fungerande bostadsmarknad. En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att vi ökar takten på nyproduktion och håller i den över tid. Men det räcker inte att bara bygga, det behöver byggas rätt typer av bostäder också. Under de senaste åren har det främst byggts dyra bostadsrätter i attraktiva lägen, perfekt för den övre medelklassen.

Men det räcker inte. Vi behöver också bygga billigare bostäder som fler har råd med – och bygga mer varierat för att få igång flyttkedjor.

När vi i vår Mäklarpanel nyligen frågade alla våra mäklare runtom i landet vilka typer av bostäder som behövde byggas på deras ort, för att möta efterfrågan och råda bot på bostadsbristen, hamnade enplansvillor överlägset i topp följt av radhus, större bostadsrätter och flerplansvillor. Bygger vi fler småhus för den blivande barnfamiljen frigörs lägenheter för 20-åringen som inte vill något annat än att flytta hemifrån. Bygger vi bostäder som är anpassade och attraktiva för äldre så minskar vi inlåsningseffekten och fler kan flytta från sina stora villor.

Vi måste även titta på nya kreativa boendeformer som skapar möjlighet för fler unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kan handla om hyrköp, kollektiv eller delägarskap. Det finns många vägar att gå. Vad unga tycker om dessa är en av alla de saker vi undersöker i denna rapport.

Vi gräver även djupare i hur unga bor idag, hur de känner kring sin bostadssituation samt hur och var det helst vill bo i framtiden.

Trevlig läsning,
Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB