Sök bostad eller innehåll

Nyproduktion

Köpguide för nyproducerat småhus

Att köpa ett nyproducerat småhus innebär att köpekontrakt tecknas för tomten och ett entreprenadkontrakt för uppförandet av huset. Det innebär att man köper fastigheten (tomten) separat och låter en entreprenör bygga huset. Köparen blir lagfaren ägare till fastigheten och har möjlighet att styra över det framtida huset.

 • På Gång innebär att bostadsprojektet är i förberedelsestadiet inför
  kommande försäljning och byggnation.

  Gör en intresseanmälan för projektet redan nu så kan du få mer
  information om planerna för projektet. Du kan också få information
  om du behöver göra något mer för att vara förberedd när försäljningen
  drar igång då det t.ex. hos vissa bostadsbyggare krävs att du är registrerad
  spekulant då det styr din eventuella köplats vid fördelning
  av bostäderna

 • När bearbetning av eventuella intresseregister är avklarade så erbjuds
  kvarvarande bostäder genom att publiceras på hemsidan. Nya
  byggprojekt brukar ofta presenteras i särskilda visningslokaler,
  antingen på mäklarens kontor eller i närheten av byggplatsen.

  Ta kontakt med ansvarig mäklare för att få information om hur
  försäljningen i aktuellt projekt går till.

 • I detta skede rekommenderar vi att du har gått igenom din
  ekonomi och skaffat ett lånelöfte via din bank. Vill du ha hjälp
  med en bankkontakt, fråga projektets ansvarige mäklare.

 • Bokningsavtal förekommer inte vid alla projekt. Bokningsavtalet
  används som en intresseanmälan i ett tidigt skede när bostadsutvecklaren
  först vill undersöka intresset på marknaden.

  Vanligt är att du som köpare skall erlägga en bokningsavgift, ofta
  ett mindre belopp, i samband med att avtalet undertecknas.
  Ett bokningsavtal är aldrig bindande men är det du som köpare
  som väljer att inte gå vidare och köpa bostaden så kan du förlora
  viss del av erlagd bokningsavgift.

 • När beslut finns att sätta igång bostadsprojektet så träffar du ansvarig
  fastighetsmäklare och tecknar köpekontrakt för tomten. Köpekontraktet
  innehåller ofta ett villkor om att du skall teckna ett entreprenadkontrakt
  gällande husbyggnationen med en specifik husleverantör.
  Köpekontraktet kan även innehålla andra villkor om t.ex.
  bygglov eller finansiering. Köpekontraktet blir bindande när samtliga
  villkor är uppfyllda.

 • Gällande köpet av huset så träffar du en representant från husleverantören
  och tecknar entreprenadavtal. Mäklaren ansvarar inte
  för upprättandet av entreprenadavtalet. Avtalet tecknas efter
  ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.

 • Betalningsupplägget vid köp av nyproducerat småhus kan skilja
  sig åt beroende på villkor som ägare av tomten och husleverantören
  sätter upp. Ett byggnadskreditiv läggs vanligtvis upp för din blivande
  fastighet i den bank du väljer. Den ränta du betalar för ett byggnadskreditiv
  är högre än vanlig bolåneränta då bankens säkerhet
  anses sämre då huset är under uppförande. Du delbetalar för
  huset efter en s.k. ”lyftplan” där det i entreprenadavtalet framgår
  hur mycket av huset som skall vara uppfört vid respektive betalning.
  När bygget är färdigt läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt
  bolån.

 • I många, men inte alla, bostadsprojekt erbjuds möjlighet att vara
  med och påverka inredningen i den nya bostaden. Valmöjligheterna
  och skillnaderna i kostnad varierar från projekt till projekt. Kontakta
  ansvarig mäklare eller husleverantören för att få information om
  hur det ligger till i aktuellt projekt.

 • Har du för avsikt att sälja nuvarande bostad så är det dags att förbereda
  det. Vi hjälper dig att lägga upp en plan för försäljningen så
  att den passar in med inflyttning i den nya bostaden.

 • Under tiden som din nya bostad växer fram så kommer du att få
  fortlöpande information om hur arbetet fortskrider, i vissa projekt
  så kan du också bli inbjuden att besöka byggarbetsplatsen under
  särskilt bestämda tider.

 • Innan du tillträder din nya bostad så genomför en oberoende
  besiktningsman en besiktning av din bostad tillsammans med dig
  och en representant från husleverantören. Besiktningen skall säkerställa
  att byggnationen är fackmannamässigt utförd. När garantitiden
  löper ut efter två år så genomförs normalt ytterligare en besiktning
  för att kontrollera om det har uppstått några fel eller brister under
  garantitiden. När kommunen har utfärdat ett s.k. slutbesked får
  huset tas i bruk.

 • När slutbesiktning är genomför och slutbesked utfärdat är det
  dags för tillträde av huset och du får nycklarna till din nya bostad.

 • Att köpa en nyproducerad bostad är i regel en mycket längre process
  än att köpa en befintlig bostad, men när du får möjlighet att känna
  känslan av att vara den första att bo just här så är det värt att vänta.

  Välkommen hem!

Läs mer om hur vi hanterar cookies