Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
bris1
Bris

En trygg röst i oroliga tider

Ett tryggt hem är tyvärr inte en självklarhet för alla. För att medverka till att fler barn får ett tryggt hem och en bättre tillvaro stöttar vi på Fastighetsbyrån Bris (Barnens rätt i samhället).

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2023 innebar det totalt 3 530 600 kronor, varav 1 236 000 kronor har gått till Bris. Det ekonomiska bidraget gör att fler kuratorer kan hjälpa barn och unga som behöver stöd.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris


– Jag vill rikta ett stort tack för fantastiskt bra och viktigt samarbete under året som gått! Med er hjälp har vi fått ge hopp och kunnat hjälpa tusentals barn till förändring. År 2023 har varit intensivt hos Bris. Det har varit ett år då vi fått möjlighet att hjälpa fler barn än någonsin, såväl i våra digitala stödkanaler som på våra mottagningar. Vi har sett hur psykisk ohälsa bryts, hur barn fått stöd i att hantera relationer och hur barn som lever med våld fått hjälp till förändring, berättar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden

Enligt barnkonventionen och svensk lag har alla barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Hemmet ska vara en plats att vila och växa i, utan rädsla för att någon ska göra en illa. Men så är det tyvärr inte för alla idag. Bris har varje år över 50 000 kurativa kontakter med barn och unga, bland annat med de som berättar att de utsätts för våld och vittnar om att hemmet inte är en trygg plats. Bris arbete kretsar därför kring stöd och förbättrade rättigheter för barn och unga. Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon.

Bris ger barn och unga chansen att bryta tystnaden

En del barn hör av sig till Bris för att prata om en jobbig dag och behöver hjälp att sortera sina tankar. Andra har varit med om helt obeskrivliga saker.
– Psykisk ohälsa, familjekonflikter, våld, övergrepp och kränkning är de vanligaste kontaktorsakerna. Att barn berättar om någon form av otrygghet i hemmet är tyvärr väldigt vanligt, berättar Malin Berggren Griffiths, kurator på Bris.

Malin Berggren Griffiths BRIS
Malin Berggren Griffiths BRIS


Fastighetsbyråns bidrag på ca 1,2 miljoner gör det möjligt för organisationen att ha två heltidsanställda kuratorer. Många av de barn och unga som hör av sig till Bris har aldrig tidigare berättat om det som känts svårt.

– Det dom här kuratorerna kan göra för barn över tid är fantastiskt mycket. Både via samtal, chatt och mail. Oavsett om det är allvarliga eller mindre allvarliga ämnen det handlar om så bidrar kuratorernas stöd till otroligt mycket för de här barnen, säger Malin Berggren Griffiths.

Här kan du läsa mer om Bris viktiga arbete.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB