bris1
Bris

En trygg röst i oroliga tider

Ett tryggt hem är inte en självklarhet för alla, och något som drastiskt förvärrats för många under dagens tuffa ekonomiska situation. För att medverka till att fler får ett tryggt hem och en bättre tillvaro stöttar vi på Fastighetsbyrån Bris (Barnens rätt i samhället) arbete.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2022 innebar det totalt 4 124 900 kronor, varav 1 373 200 kronor har gått till Bris. Det ekonomiska bidraget gör att fler kuratorer kan hjälpa barn och unga som behöver stöd.

Enligt barnkonventionen och svensk lag har alla barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Hemmet ska vara en plats att vila och växa i, utan rädsla för att någon ska göra en illa. Men så är det tyvärr inte för alla idag. Bris har varje år ca 42 000 kurativa kontakter med barn och unga, bland annat med de som berättar att de utsätts för våld och vittnar om att hemmet inte är en trygg plats. Bris arbete kretsar därför kring stöd och förbättrade rättigheter för barn och unga. Bris ger stöd, råd och information till barn och unga som kontaktar organisationen genom mejl, chatt eller telefon.

Malin Berggren Griffiths BRIS
Malin Berggren Griffiths BRIS


– Psykisk ohälsa, familjekonflikter, våld, övergrepp och kränkning är de vanligaste kontaktorsakerna. Att barn berättar om någon form av otrygghet i hemmet är tyvärr väldigt vanligt, Malin Berggren Griffiths, kurator på Bris.

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag på ca 1,37 miljoner gör det möjligt för organisationen att ha tre heltidsanställda kuratorer.

Många av de barn och unga som hör av sig till Bris har aldrig tidigare berättat om det som känts svårt. Bris ger dessa barn och unga chansen att bryta den tystnaden. En del barn hör av sig för att prata om en jobbig dag och behöver hjälp att sortera sina tankar. Andra har varit med om helt obeskrivliga saker.

– Det dom här tre kuratorerna kan göra för barn över tid är fantastiskt mycket. Både via samtal, chatt och mail. Oavsett om det är allvarliga eller mindre allvarliga ämnen det handlar om så bidrar kuratorernas stöd till otroligt mycket för de här barnen, säger Malin Berggren Griffiths.

Här kan du läsa mer om Bris viktiga arbete.