Stockholms Stadsmission
Sveriges stadsmissioner

En trygg plats i vardagen

Stadsmissionen driver flera dagverksamheter runt om i landet för människor som lever i hemlöshet. På grund av pandemin och det ekonomiska läget har behovet av verksamheterna ökat markant. Med fler företagspartners som är med och finansierar Stadsmissionens verksamhet kan verksamheten hålla öppet längre eller fler dagar i veckan.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem.

Under 2022 innebar det totalt 4 124 900 kronor, varav 1 323 600 kronor gick till Sveriges Stadsmissioner och deras öppna mötesplatser runt om i landet.

Stadsmissionen verkar för samhällets mest utsatta människor med syfte att främja människors välbefinnande, motverka utanförskap samt bidra till ett socialt hållbart samhälle. De bedriver ett socialt arbete i många olika verksamheter, däribland öppna inkluderande mötesplatser runt om i landet. De effekter som verksamheterna syftar att uppnå för individen är ökad egenmakt, ökad livskvalitet och ökat välbefinnande.

CSR - Stadsmissionen bild 1
CSR - Stadsmissionen bild 1


– Våra öppna dagverksamheter finns för människor som lever i hemlöshet runt om i landet och vi ser ett ökat behov som en följd av pandemin och ett svårt ekonomiskt läge. Med fler företagspartners som är med och finansierar vår verksamhet kan vi hålla öppet längre eller fler dagar i veckan. Det innebär att vi kan göra mer för fler. Tack för ert stöd, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner.

Skåne Stadsmission/Café David

Ett exempel på mötesplats är Café David som Skåne Stadsmission driver. Café David är en viktig mötesplats där man strävar efter att skapa en lugn och trygg miljö för alla att vistas i. Hit kommer kvinnor och män som lever i en socialt utsatt situation. I caféet serveras frukost dagligen, samt lunch till cirka 100 matgäster till en låg kostnad. Här finns även möjlighet att sköta sin personliga hygien och få kläder och skor vid behov.

Personalen arbetar för att besökarna ska ha en aktiv vardag, och kunna bryta negativa mönster och destruktiva rutiner. För att bryta vardagens rutiner och stimulera till förändring arrangerar Café David regelbundna aktiviteter, det kan exempelvis handla om att ta tillvara på de traditioner som finns för att fira olika högtider eller att teckna och måla en stund.

Cafét är tillgängligt med generösa öppettider och har bred erfarenhet och kompetens bland personal och volontärer. Det finns också tillgång till kurator som kan stödja och hjälpa till med kontakter med myndigheter, familj och andra anhöriga. Stadsmissionshälsan tar hand om den fysiska hälsan där sjuksköterska, läkare och tandläkare arbetar.

Café David hade 33 028 besökande per år (2021).

Genom Fastighetsbyråns bidrag kan Sveriges Stadsmissioner ge fler hemlösa en tryggare vardag. Läs mer om deras verksamhet här.