Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Stockholms Stadsmission
Sveriges stadsmissioner

En trygg plats i vardagen

Stadsmissionen driver flera dagverksamheter runt om i landet dit människor i utsatthet kan söka sig för att få känna en stunds trygghet eller få möjlighet till vila. Som en konsekvens av den ekonomiska krisen har antalet människor som lever i social och ekonomisk nöd ökat markant. 2023 blev därför ett år då fler människor än någonsin sökte sig till Stadsmissionens verksamheter.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2023 innebar det totalt 3 530 610 kronor, varav 1 094 730 kronor gick till Sveriges Stadsmissioner och deras öppna mötesplatser runt om i landet.

Stadsmissionens dagverksamhet bedrivs över hela landet, där målsättningen är att finnas där för de som behöver en hjälpande hand. Det kan till exempel vara barnfamiljer i utsatthet som kommer för att få tak över huvudet, pensionärer som lever i ofrivillig ensamhet eller kvinnor som lever med våld i nära relation.

Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner.
Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner.

- Oavsett orsaken till varför man söker sig till Stadsmissionen står dörren alltid öppen för den som har det allra svårast. Vi finns där för samhällets mest utsatta människor med syfte att stärka deras självkänsla, stödja dem i deras strävan att ta sig ur ett utanförskap samt bidra till ett socialt hållbart samhälle. Det är tack vare våra företagspartners vi kan bedriva ett omfattande socialt arbete där öppna dagverksamheter utgör själva hjärtat av insatserna. Målet är i slutänden att individen ska känna ökad egenmakt och kunna stå på egna ben, säger Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner.

Från verksamheten Unga Forum
Från verksamheten Unga Forum


Skåne Stadsmission/Unga Forum

Ett exempel på verksamhet som bedrivs bland annat tack vare stöd från Stadsmissionens företagspartners är Unga Forum i Skåne. Unga Forum vänder sig till Skånes socialt mest utsatta barn, ungdomar och deras familjer och arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv i en trygg och välkomnande miljö. Det är en öppen mötesplats som fem dagar i veckan arbetar med såväl akut stöd som långsiktigt förändringsarbete genom social och juridisk rådgivning, läxhjälp och samtalsstöd. Under året anordnas även olika sociala aktiviteter och julklappsutdelning.

Verksamheten är viktig för barn och deras familjer. Den öppna verksamheten erbjuder ett socialt sammanhang där målgruppen får möjlighet att utöka sin sociala kontext och umgås i en avslappnad miljö. Under 2023 har allt fler sökt sig till verksamheten för att få stöd på olika sätt. För många är det ekonomiska läget akut och Unga Forum har fått bistå med att tillgodose det mest basala såsom mat, kläder och hygienartiklar.

Genom Fastighetsbyråns stöd kan Sveriges Stadsmissioner ge fler barn, unga och familjer som lever i utsatthet en tryggare vardag.

Året i siffror

5120 måltider serverades i den öppna verksamheten
1078 individuella rådgivningstillfällen har getts av personalen

1146 utdelade basbehov (såsom matkassar, hygienartiklar och kläder)

1506 barn fick julklappar innan jul

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB