Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Togo SOS Byar
Sos barnbyar

Ett tryggt hem för fler barn

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2023 innebar det totalt 3 530 600 miljoner kronor varav 1,2 miljoner har gått till SOS Barnbyars arbete i Togo.

SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och finns i 135 länder världen över. De samarbetar med lokala aktörer för att långsiktigt stödja utsatta barn och familjer samt påverka beslutsfattare att sätta barnets bästa i fokus. Genom familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger de barn kärlek, omsorg och förutsättningar att som vuxna kunna bidra till en hållbar framtid. Krig, klimatrelaterade kriser och inflation har gjort att situationen för barn och unga har förvärrats under det senaste året, särskilt för de som redan har det svårt.

100% av de barn som går i skolan har fått godkända betyg.
100% av de barn som går i skolan har fått godkända betyg.Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i Togo i västra Afrika. Drygt hälften av Togos befolkning är under 15 år och tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att överges. Här bor barnen tillsammans med sin barnby-mamma som också får avlastning i form av stödmammor och annan personal. Husen byggs på olika platser runt om i staden vilket minskar risken för stigmatisering. Barnen blir på så vis en naturlig del av det lokala samhället samtidigt som familjerna bor tillräckligt nära andra SOS-familjer för att kunna stödja och hjälpa varandra.

Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i Togo i västra Afrika.
Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i Togo i västra Afrika.


Här fick Mabinou le för första gången

En som fått hjälp av SOS Barnbyar i Togo är Mabinou. Hennes mamma dog bara dagar efter att Mabinou föddes, på grund av att hon inte hade råd med rätt vårdefter de komplikationer som följde förlossningen. I samma veva lämnade pappan familjen och kvar fannsfyra syskon, varav ett spädbarn, mitt under en härjande pandemi. Barnens mormor toghand om barnen, men var både gammal och hade knappa resurser. Det visade sig att Mabinou hade gomspalt, vilket gjorde det svårt för henne att få i sig mjölkersättning. Dessutom betraktas gomspalt som en förbannelse enligt vissa kulturer i samhället där de bodde, vilket gjorde det svårt att få tag i en fosterfamilj åt henne.

Då klev kommunens sociala myndigheter in och hänvisade Mabinou till SOS Barnbyar. Först fick hon akut medicinsk sjukvård och syrgas på ett tillfälligt boende, eftersom hon var både uttorkad och hade svårt att andas. Hennes utveckling följdes noga av sjukvården och personalen. När hon var tillräckligt stark, vid tre månaders ålder, fick hon flytta till ett av familjehemmen i barnbyn. Till en början var även syskonen misstänksamma till gomspalten, men det tog inte lång tid förrän de släppte sina fördomar. De tar idag väl hand om sin lillasyster och ger henne gärna en kram eller sjunger en sång tillsammans med henne. SOS-mamman Ablamba är mån om att alla mår bra. Det trygga och stabila livet i barnbyn gav Mabinou nya krafter. När hon var fem månader fick hon träffa en läkare som började planera för operation. När Mabinou var tio månader ägde operationen rum och hon blev av med gomspalten. Det var som om hon fick en andra chans, hon andades mycket lättare och kunde le för första gången med både en under- och överläpp. Läkningen fungerade fint och SOS-mamman Ablamba och teamet bakom var lättade över att allt hade gått bra. Idag har Mabinou hunnit gå ett helt år på förskola!

SOS Barnbyar tar hand om totalt 94 barn, varav 38 bor integrerade i lokalsamhällets sex olika familjehem.
SOS Barnbyar tar hand om totalt 94 barn, varav 38 bor integrerade i lokalsamhällets sex olika familjehem.

SOS Barnbyar i Togo - året i korthet

SOS Barnbyar tar hand om totalt 94 barn, varav 38 bor integrerade i lokalsamhällets sex olika familjehem.

2 nya barn har välkomnats och ett syskonpar har återförenats med sin ursprungsfamilj.


100% av de barn som går i skolan har fått godkända betyg.


Läs mer om vårt samarbete med SOS Barnbyar.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB