Togo SOS Byar
Sos barnbyar

Ett tryggt hem för fler barn

Att ha en plats att kalla sitt hem är något vi tar för givet, men som miljontals barn runt om i världen saknar. Därför stöttar Fastighetsbyrån organisationer som bidrar till att fler får ett tryggt hem, bland annat SOS Barnbyar. Det ekonomiska bidraget går direkt till att bygga upp och underhålla verksamheten i Togo.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2022 innebar det totalt 4 124 900 kronor, varav 1 428 100 kronor har gått till SOS Barnbyar.

SOS Barnbyar är en av världens största barnrättsorganisationer och finns i 135 länder världen över. De samarbetar med lokala aktörer för att långsiktigt stödja utsatta barn och familjer samt påverka beslutsfattare att sätta barnets bästa i fokus. Genom familjestärkande insatser, barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser ger de barn kärlek, omsorg och förutsättningar att som vuxna kunna bidra till en hållbar framtid.

Fastighetsbyråns bidrag går direkt till barnbyn i Togo i västra Afrika. Drygt hälften av Togos befolkning är under 15 år och tusentals barn har förlorat sina föräldrar eller riskerar att överges. Här bor barnen tillsammans med sin barnbymamma som också får avlastning i form av stödmammor och annan personal. Husen byggs på olika platser runt om i staden vilket minskar risken för stigmatisering. Barnen blir på så vis en naturlig del av det lokala samhället samtidigt som familjerna bor tillräckligt nära andra SOS-familjer för att kunna stödja och hjälpa varandra.

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar


I ett av familjedaghemmen arbetar Kanyemba Komboni Genéviève 44 år som SOS-mamma. Här berättar hon om sin vardag tillsammans med barnen.

– Jag ansvarar för ett hushåll med fem barn. Fyra går i lågstadiet och den yngsta är två år. De är som riktiga bröder och systrar och delar hela sitt liv med mig. De leker tillsammans med varandra och med andra barn i lokalsamhället.

Alla fem barnen vet att Komboni bryr sig om dem och att de kan prata med henne om allt. Förtroendet har byggts upp genom att de sitter tillsammans på kvällarna och pratar. Alla sitter tillsammans och berättar om sin dag; delar sina tankar, känslor, segrar och glädjeämnen.

– Som SOS-mamma har man ett stort ansvar för barnens personliga utveckling. De ska bli självständiga individer, ärliga och kunna bidra till samhället. Min roll är också att ge dem bra värderingar i livet. Hur man är en bra människa med sunt förnuft. Jag kämpar dag och natt för att uppfylla detta ärofyllda uppdrag.

Läs mer om vårt samarbete med SOS Barnbyar.