Bris

”Vi vill att varje barn som pratar med oss ska känna hopp”

En trygg bostad är tyvärr ingen självklarhet för alla. Därför stöttar Fastighetsbyrån organisationer som bidrar till att fler får ett tryggt hem, bland annat BRIS. Det ekonomiska bidraget gör att fler kuratorer kan hjälpa barn och unga som behöver stöd, bland annat de som inte känner sig trygga i hemmet.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. För 2019 innebar det totalt 4,52 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner har gått till BRIS. Pengarna finansierar 2,5 heltidsanställda kuratorer som varje år tillsammans stöttar fler än 3 000 barn och unga i behov av stöd. 

Malin Berggren Griffiths är en av dessa kuratorer.

–  De flesta barn som hör av sig har inte någon trygg vuxen som de kan prata med. Det är jätteviktigt att bara lyssna. Det är väldigt ärofyllt att få vara den på andra sidan linjen, säger hon.

– Det är ganska många situationer som handlar om hur barnet har det hemma, många upplever någon form av otrygghet. Det kan handla om föräldrar som har ett missbruk, kanske alkohol eller droger. Eller att barnet utsätts för våld eller får bevittna våld. Hemmet är en oerhört väsentlig del av barnets liv.

Malin och hennes kollegor gör dagligen skillnad i barns liv runt om i hela landet. Hon minns särskilt ett barn som för första gången öppnade upp sig om situationen i hemmet:

– Det barnet hade det väldigt svårt hemma, var utsatt för mycket våld och föräldern som barnet bodde med hade ett omfattande missbruk. Det här barnet hade aldrig berättat för någon, men berättade för mig och var väldigt osäker på om hen ville gå vidare och berätta för någon mer. Men efter ett långt samtal landade vi i att barnet skulle berätta för en annan vuxen. Och när jag senare pratade med samma barn igen berättade barnet att hen hade blivit jättebra uppfångad av vuxenvärlden och nu hade fått hjälp att flytta till den andra föräldern.

Magnus Jägerskog är generalsekreterare för BRIS och understryker hur viktiga bidragen är för verksamheten:

– 2019 har varit det mest intensiva året i BRIS historia, vi har kunnat stötta fler barn än någon gång tidigare. Där är det arbete som man gjort på Fastighetsbyrån så viktigt, det har gjort att vi kunnat mötta och stötta ännu fler barn. Vi utvecklar hela tiden vår stödverksamhet och 2020 kommer vi börja ha öppet dygnet runt. Många vill och kan höra av sig framåt småtimmarna och ibland kan det den tiden på dygnet handla om att rädda liv. 

Visste du att Bris också har en vuxentelefon där man kan ställa frågor om barn? De nås varje vardag mellan 9 och 12 på 077-150 50 50.