bris1

Bris

En trygg röst i oroliga tider

Ett tryggt hem är tyvärr inte en självklarhet för alla, och något som drastiskt förvärrats för många under året 2020. Coronapandemin har gjort avtryck i allas liv, inte minst hos barn. För att medverka till att fler ska få ett tryggt hem och en bättre tillvaro stöttar vi på Fastighetsbyrån Bris (Barnens rätt i samhället) arbete.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2020 innebar det totalt 4,58 miljoner kronor, varav 1,63 miljoner har gått till Bris. Det ekonomiska bidraget gör att fler kuratorer kan hjälpa barn och unga som behöver stöd, bland annat de som inte känner sig trygga i hemmet.

Under 2020 har Bris sätt en kraftig ökning i samtal som handlar om familjekonflikter och våld i hemmet.

”Om vi backar till slutet av mars 2020 fick vi ett samtal från ett barn som berättade att ’min pappa brukar slå mamma, men nu när vi är hemma hela tiden, då slår pappa hela tiden’. Ett citat som speglar vad många barn berättat för oss. Barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation, har i takt med att de är hemma mer, fått det allt värre”, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Pengarna från Fastighetsbyrån 2020 har hjälp Bris att skala upp verksamheten, utöka öppettiderna och förstärka med mer personal, vilket möjliggjort stöd till fler barn än någonsin i organisationens historia.

Visste du att Bris också har en vuxentelefon där man kan ställa frågor om barn? De nås varje vardag mellan 9 och 12 på 077-150 50 50.