Togo SOS

Sos barnbyar

Fastighetsbyrån och SOS Barnbyar ger fler ett tryggt hem

Tak över huvudet är ingen självklarhet för alla. Därför stöttar Fastighetsbyrån organisationer som bidrar till att fler får ett tryggt hem, bland annat SOS Barnbyar. Det ekonomiska bidraget går direkt till att bygga upp verksamheten i den utsatta regionen Atakpamé i Togo.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2019 innebar det totalt 4,52 miljoner kronor varav 1,59 miljoner har gått till SOS Barnbyar.

Regionen Atakpamé i Togo präglas av extrem fattigdom. Fem procent av barnen är föräldralösa och omkring 40 procent beräknas ha hög risk att förlora sina föräldrar. Här arbetar SOS barnbyar för en tryggare tillvaro för barnen i regionen och Fastighetsbyråns bidrag går bland annat till uppbyggnad och drift av sex hus i integrerade barnbyar. Att de är integrerade innebär att familjehemmen i byn är integrerade i närsamhället och det gör det lättare för barnen att bli en naturlig del av samhället.


Under 2019 har ytterligare nio barn kunnat flytta in i barnbyn och fyra nya barnbymammor har börjat jobba. De har också utvecklat sitt så kallade transitboende, dit barn som utsatts för olika typer av övergrepp kan komma, och där har 27 barn under året fått bo.


Förutom barnbyn finns också ett program för fosterfamiljer i Atakpamé. Hittills har fler än 20 familjer fått utbildning för att ta sig an fosterbarn.


”Tillsammans med er på Fastighetsbyrån kan vi fortsätta att arbeta för att stärka inte bara enskilda barn och familjer utan hela närsamhället – och i förlängningen uppfylla de globala hållbarhetsmålen”, skriver SOS barnbyar.