Togo SOS

Sos barnbyar

Ett tryggt hem för fler barn

Tak över huvudet är ingen självklarhet för alla. Därför stöttar Fastighetsbyrån organisationer som bidrar till att fler får ett tryggt hem, bland annat SOS Barnbyar. Det ekonomiska bidraget går direkt till att bygga upp och underhålla verksamheten i den utsatta regionen Atakpamé i Togo.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Under 2020 innebar det totalt 4,58 miljoner kronor varav 1,55 miljoner har gått till SOS Barnbyar.

Regionen Atakpamé i Togo präglas av extrem fattigdom, ett läge som förvärrats under pågående coronapandemi. Frånvaron av skolgång, svårt att få tillgång till förnödenheter, ökat våld i hemmen, fler barnäktenskap och ökad psykosocial ohälsa är några av konsekvenserna man ser i Togo. Under 2020 har stödet till SOS Barnbyar därför varit extra viktigt. Fastighetsbyråns bidrag går till att fortsatt stödja utvecklingen i barnbyarna och arbetet med att vända den negativa utvecklingen och säkerhetsställa barnens skolgång och hälsa.

Men även om de långvariga konsekvenserna av pandemin inte går att överblicka än, finns det mitt i allt lidande även möjligheter. I barnbyarna har livet börjat anpassa sig till den nya verkligheten. Barnen och ungdomarna i SOS Barnbyars verksamhet lär sig nya sätt att leva och gå i skolan. Vissa med nyfikenhet, andra med möda. De flesta med både och. Allt det nya – online-utbildning, virtuellt stöd för psykosocial hälsa och andra digitala lösningar – ger nya perspektiv och utmaningar.

”Tillsammans med er på Fastighetsbyrån kan vi fortsätta att arbeta för att stärka inte bara enskilda barn och familjer utan hela närsamhället – och i förlängningen uppfylla de globala hållbarhetsmålen”, skriver SOS barnbyar.