kontrakt
Finansiera bostadsköpet i Spanien

Erbjudande från Swedbank

Funderar du på att köpa en bostad i Spanien och är Private Banking-kund hos Swedbank?

Swedbank kan erbjuda lånefinansiering till dig som är Private Banking-kund vid köp av bostad i Spanien. Minsta lånebelopp är 300 000 EUR.

Fördelar:

  • Alltid mest fördelaktigt med lån och säkerhet i den aktuella fastigheten, jämfört med fonder eller blancolån.

  • Ingen valutarisk mellan lån och tillgång när lånet utbetalas i euro.

  • Skattemässigt fördelaktigt, bl.a. med tanke på arvs- och förmögenhetsskatt.

  • Stöd från banken genom hela finanseringsprocessen.

Se ytterligare information på Swedbank.se