Mäklarpanel Spanien

Mäklarpanel Spanien

Stigande bostadspriser under 2022

Mäklarpanelen Spanien visar på en het spansk bostadsmarknad där säljarnas övertag ökar och priserna är på uppgång. Efterfrågan från svenskar är fortsatt stark även om den minskar något på grund av oroliga omvärldsfaktorer. Kriget i Ukraina har däremot lett till fler köpare från Polen och de baltiska länderna.

2022-05-02

I Mäklarpanelen Spanien från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag i Spanien, har 36 av företagets mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,83 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en tydlig fördel för säljarna. Det kan jämföras med 5,32 i januari. På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 4,63 på en skala mellan 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark). Efterfrågan är alltså fortsatt stark även om den sjunkit något sedan januari (4,77).

  • Efterfrågan från svenskar är fortsatt stark men vissa är kanske lite mer avvaktade på grund av oroligheterna i omvärlden. Däremot ser vi en trend med att fler personer från Ukrainas grannländer, Polen och de baltiska länderna, hör av sig och köper bra bostäder direkt. Troligen för att ha en plan B med tanke på kriget. Vi ser också att allt fler bostäder säljs för utsatt pris till skillnad från en bit under utgångspris vilket varit det vanligaste tidigare, säger Anna Williams, certifierad utlandsmäklare på Fastighetsbyrån i Alicante.


Stigande priser nu – och fortsatt under 2022


Mäklarna fick även svara om prisutvecklingen på deras marknad. 80 % svarar att priserna stiger just nu och 86 % tror även på stigande priser under resten av 2022.

  • De stigande priserna drivs av en stark efterfrågan och ett relativt lågt utbud på många orter, framför allt på nyproduktionsmarknaden. Vi ser även att priserna på nyproduktion stiger succesivt bland annat kopplat till kriget i Ukraina och stigande materialkostnader. Vissa projekt pausas även av den anledningen vilket minskar utbudet ytterligare och driver upp priserna, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.

Resultat från Mäklarpanelen Spanien april 2022:

Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu? Skala 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark).

Efterfrågan Sverige

För vilka är bostadsmarknaden i ditt område mest fördelaktig just nu? Skala 0 (Köparens marknad) till 10 (säljarens marknad).

Köpare vs. säljare

Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?

Prisutveckling

Hur tror du att bostadspriserna på din marknad kommer att utvecklas under 2022?

Prisutveckling 2022

Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen Spanien är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 50 utlandsmäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och i Barcelona. Den senaste enkäten genomfördes 25-28 april 2022 och totalt svarade 36 personer.