alvsjo

Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden på Gotland 2017–2022

Räntehöjningar, ökat utbud och osäkra bostadskonsumenter – bostadsmarknaden har gungat rejält sedan i våras, och så även på Gotland. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter i Sverige stigit med 14 procent på fem år, medan priserna stått still på ett års sikt. På Gotland har priserna ökat med i genomsnitt 13 procent på fem år och en procent på ett år.

2022-09-26

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Medelpriserna de senaste fem månaderna har jämförts med samma period för ett och fem år sedan. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 14 procent på riksnivå, med tydliga skillnader mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter i Sverige stått still.

– Just nu har vi en turbulent bostadsmarknad och sjunkande priser. Osäkerheten hos konsumenterna
är stor och många väljer att avvakta, vilket är en naturlig reaktion. Samtidigt gäller det att tänka

långsiktigt med sitt boende och se hur just ens egen bostadssituation påverkas. På fem års sikt har

priserna stigit rejält i många delar av landet, även om skillnaderna är stora. Och för många kan det vara ett bra läge att byta bostad eller ta sig in på marknaden, säger Johan Engström, VD på

Fastighetsbyrån.


Priserna på bostadsrätter på Gotland ökat i linje med rikssnittet

På Gotland har bostadsrätterna ökat med i snitt 13 procent på fem år, vilket ligger i linje med rikssnittet på 14 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 285 439 kronor, att jämföra med rikssnittet på 343 842 kronor. Bland landets samtliga län har Skåne haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 34 procent på fem år.   

Enprocentig ökning på ett år

På ett års sikt har bostadsrättspriserna på Gotland ökat med i snitt en procent, vilket också ligger i linje med rikssnittet. Bland landets samtliga kommuner har bostadsrätter i Vadstena i Östergötland haft den starkaste procentuella ökningen, hela 219 procent, på ett år.

– Gotland attraherar många olika målgrupper, och vi säljer bostadsrätter både till spekulanter som vill köpa ett permanentboende och till de som vill använda lägenheten mer som ett fritidsboende. Vi har haft två år av ständigt ökande priser där vi sålde nästan allt före visning eftersom efterfrågan var mycket större än utbudet. Nu under det senaste året ser vi att vi har börjat landa mer i ett normalläge där bostadspriserna börjat stabiliseras igen, säger Jenny Holgersson, kontorschef, fastighetsmäklare & franchisetagare på Fastighetsbyrån Gotland. 

Kommunsiffror, Gotland  

Gotland2 186 149


Länssiffror – Skåne i topp och Västernorrland i botten de senaste fem åren

LänMedelpris apr 2017-aug 2017
Skåne län1 754 040
Kalmar län1 127 057
Dalarnas län1 143 390
Hallands län2 087 954
Jämtlands län1 562 312
Gävleborgs län1 159 142
Västerbottens län1 619 741
Jönköpings län1 608 434
Östergötlands län1 657 987
Värmlands län1 316 322
Norrbottens län1 224 589
Västmanlands län1 320 843
Örebro län1 429 444
Blekinge län1 296 613
Södermanlands län1 530 972
Kronobergs län1 631 386
Gotlands län2 186 149
Västra Götalands län2 330 068
Uppsala län2 220 219
Stockholms län3 650 281
Västernorrlands län1 056 223
Riks2 477 610

Kommunsiffror, senaste fem åren – Vadstena kommun i topp

Vinnare kommunFörlorade kommun
Vadstena, 229%Strömstad, -23%
Vara, 151%Simrishamn, -16%
Karlsborg, 133%Härnösand, -11%
Flen, 121%Ludvika, -6%
Nora, 113%Tanum, -5%

Kommunsiffror, senaste året – Vadstena kommun i topp, Tidaholm i botten

Vinnare kommunFörlorade kommun
Vadstena, 219%Tidaholm, -45%
Flen, 105%Bromölla, -39%
Svalöv, 67%Simrishamns, -31%
Oskarshamn, 44%Borgholm, -27%
Lidköping, 44%Tanum, -26%

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda april 2017 – augusti 2017 med samma period 2022. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2021 – augusti 2021 jämförts med samma period 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.