Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden: Gotlands län ökat mer än rikssnittet

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Gotlands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Gotlands län har priserna ökat med i snitt 19 procent på fem år och backat med fem procent på ett år.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Gotlandöver rikssnittet på fem års sikt

I Gotlands län har bostadsrätterna ökat med i snitt 19 procent på fem år, vilket äröver rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 370 232 kronor, vilket är en bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Gotlands län sjunkit med i genomsnitt fem procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

– Gotland är en attraktiv plats att bo på och för många är bostadsrätter ingångsköpet, framför allt för inflyttade studenter och yrkesverksamma, såsom militärer. Det som bidrar till att bostadsrättspriserna håller sig förhållandevis bra är att många vill komma ner i omkostnader och att vi har en bostadsbrist på Gotland. Så det är lite tvärtom mot pandemiåren då många sökte större boenden, säger Jenny Holgersson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Gotland.

Kommunsiffror, Gotland  

Gotlands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Gotland2 004 025

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB