Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden: Ronneby i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Blekinge län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Blekinge län har priserna ökat med i snitt 27 procent på fem år och backat med en procent på ett år. På kommunnivå har Ronneby ökat mest på fem år, med 70 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Blekingeöver rikssnittet

I Blekinge län har bostadsrätterna ökat med i snitt 27 procent på fem år, vilket ligger över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 320 341 kronor, vilket dock är en bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Blekinge län sjunkit med i genomsnitt en procent, det vill säga mindre än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Ronneby ökat med 70 procent

Bland Blekinge läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Ronneby, Sölvesborg och Karlskrona med 70, 31 och 26 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Karlshamn, där priserna ökat med endast elva procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Ronneby även här i toppen med ett genomsnitt på 51 procent. En 51-procentig ökning i Ronneby motsvarar i rena kronor en ökning på 334 588 kronor, ungefär 27 882 i månaden. I botten återfinns Sölvesborg där priserna backat med i genomsnitt 14 procent på ett år.

– Ronneby är nära mittpunkten för Blekinge skärgård, med närhet till hav och natur är det ett prisvärt alternativ till både Karlskrona och Karlshamn som ligger inom en tre mils radie från Ronneby. En av anledningarna till uppgången på snittpriserna, som statistiken pekar på, beror med all säkerhet på att vi har några områden som lyft sig rejält samtidigt som vi har en väldigt begränsad totalmarknad på bostadsrätter, omkring 60–85 objekt om året, säger Christian Gustafsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Ronneby.

Kommunsiffror, Blekinge län

Blekinge länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Ronneby585 545
Sölvesborg979 286
Karlskrona1 478 230
Karlshamn799 048

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB