Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Gävleborgs län: Ljusdal i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Gävleborgs län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Gävleborgs län har priserna ökat med i snitt fem procent på fem år och backat med 15 procent på ett år. På kommunnivå har Ljusdal ökat mest på fem år, med 63 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Gävleborgs län under rikssnittet

I Gävleborgs län har bostadsrätterna ökat med i snitt fem procent på fem år, vilket ligger en bra bit under rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 52 902 kronor, vilket är under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Gävleborgs län sjunkit med i genomsnitt 15 procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Ljusdal ökat med 63 procent

Bland Gävleborgs läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Ljusdal, Söderhamn och Sandviken med 63, 41 och 40 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Gävle, där priserna bara ökat med sju procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

– Vi förmedlar runt hälften av bostäderna och har generellt en uppåtgående trend när det gäller bostadspriser i Ljusdals kommun. Bostadsrätterna i Ljusdal har under många år ökat i pris från en väldigt låg nivå och det kommer att öka mer, säger Jonas Eriksson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Ljusdal.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Söderhamn i toppen med ett genomsnitt på tolv procent, följt av Ljusdal med tio procent. En tolv-procentig ökning i Söderhamn motsvarar i rena kronor en ökning på 85 356 kronor, ungefär 7 113 kronor i månaden. I botten återfinns Hudiksvall där priserna backat med i genomsnitt 22 procent på ett år.

Kommunsiffror, Gävleborgs län 

Gävleborgs länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Ljusdal657 857
HoforsN/A
Söderhamn559 385
Sandviken640 250
Hudiksvall880 488
Bollnäs692 192
Gävle1 481 528

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB