alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Hallands län: Laholm i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Hallands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Hallands län har priserna ökat med i snitt 22 procent på fem år och backat med nio procent på ett år. På kommunnivå har Laholm ökat mest på fem år, hela 90 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Halland över rikssnittet

I Hallands län har bostadsrätterna ökat med i snitt 22 procent på fem år, vilket ligger över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 444 460 kronor, vilket också det är över rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Hallands län sjunkit med i genomsnitt nio procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Laholm ökat mest på fem och ett års sikt

Bland Halland läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Laholm, Falkenberg och Kungsbacka med 90, 27 och 21 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Halmstad, där priserna sjunkit med 15 procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

Även för prisökningar på ett års sikt hamnar Laholm i toppen med ett genomsnitt på fem procent. En fem-procentig ökning i Laholm motsvarar i rena kronor en ökning på 77 443 kronor, ungefär 6 453 kronor i månaden. I botten återfinns Halmstad där priserna backat med i genomsnitt 14 procent på ett år.

– Laholm är attraktivt då det dels ligger bra till geografiskt, med goda kommunikationsförbindelser till städer som Halmstad och Helsingborg, men sedan finns det också bostadsrätter både vid havsnära lägen och inland med skog. Ser man till ökningen de senaste fem åren, så beror ökningen troligtvis på att det under de senaste åren har byggts kring Skummeslövsstrand som ligger nära havet, och där ligger priserna på väsentligt högre nivåer än det övriga beståndet i Laholm, säger Per-Olof Almberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Laholm.

Kommunsiffror, Hallands län

Hallands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Laholm940 500
Falkenberg1 404 197
Kungsbacka2 765 906
Varberg2 436 331
Halmstad1 794 115

 

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.