Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Jämtlands län: Jämtlands län ökat mest i Sverige

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Jämtlands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Jämtlands län har priserna ökat med i snitt 28 procent på fem år, vilket är den högsta genomsnittsökningen i landet. På kommunnivå har Åre ökat mest på fem år, med 39 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Jämtlandökat mest över rikssnittet

Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år, klart över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 421 276 kronor, vilket är en bit över rikssnittet på 412 007 kronor.

På ett års sikt har priserna i Jämtland län sjunkit med i genomsnitt en procent, det vill säga mindre än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Åre ökat mest på fem och ett års sikt

Bland Jämtlands läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Åre och Härjedalen med 39 respektive 37procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Östersund, där priserna ökat med tio procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Åre återigen i toppen med ett genomsnitt på tre procent. En tre-procentig ökning i Åre motsvarar i rena kronor en ökning på 110 319 kronor, ungefär 9 193 kronor i månaden. I botten återfinns Östersund där priserna backat med i genomsnitt 16 procent på ett år.

– Intresset för bostadsrätter, både fritidsboenden och permanentboenden, i Åre kommun har växt över lång tid och fick sig en extra knuff under pandemin. Åre är heller inte längre bara ett tillhåll för personer som älskar vinteraktiviteter utan attraherar även personer som gillar sommaraktiviteter. Det är en av anledningarna till varför jag tror att efterfrågan fortsatt är så stark, säger Kristoffer Henriksson, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Åre.

Kommunsiffror, Jämtlands län

Jämtlands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
KrokomN/A
Åre2 601 000
Härjedalen2 335 870
BergN/A
Östersund1 164 568


Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB