Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Norrbotten län: Haparanda i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Norrbotten län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Norrbotten län har priserna ökat med i snitt 21 procent på fem år och backat med tre procent på ett år. På kommunnivå har Haparanda ökat mest på fem år, med 71 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Norrbotten över rikssnittet

I Norrbottens län har bostadsrätterna ökat med i snitt 21 procent på fem år, vilket ligger över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 251 999 kronor, vilket är en bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Norrbotten län sjunkit med i genomsnitt tre procent, det vill säga mindre än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Haparanda ökat med 71 procent

Bland Norrbottens läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Haparanda, Kiruna och Gällivare med 71, 52 och 48 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Piteå, där priserna endast ökat med 15 procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

För prisökningar på ett års sikt hamnar återigen Haparanda i toppen med ett genomsnitt på 31 procent, följt av Kalix med tolv procent. En 31-procentig ökning i Haparanda motsvarar i rena kronor en ökning på 91 411 kronor, ungefär 7 617 kronor i månaden. I botten återfinns Piteå där priserna backat med i genomsnitt 15 procent på ett år.

– Den största förändringen vi sett i Haparanda är att fler säljare tar bättre hand om sina bostadsrätter. Fler väljer också att göra förbättringar genom renovering vilket ökar värdet på bostaden. Det i kombination med att vi har en stor del hemvändare söderifrån har lett till den positiva utvecklingen de senaste åren, säger Christian Karhu, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Haparanda.

Kommunsiffror, Norrbottens län  

Norrbottens länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Haparanda223 455
Kiruna815 806
Gällivare871 458
Boden708 258
Kalix359 667
Luleå1 484 494
Piteå884 464

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB