alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Södermanlands län: Flen i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Södermanlands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Södermanlands län har priserna ökat med i snitt sju procent på fem år och backat med tolv procent på ett år. På kommunnivå har Flen ökat mest på fem år, med 39 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Södermanland under rikssnittet

I Södermanlands län har bostadsrätterna ökat med i snitt sju procent på fem år, vilket ligger under rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 107 284 kronor, vilket är en bra bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Södermanlands län sjunkit med i genomsnitt tolv procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Flen ökat med 39 procent

Bland Södermanlands läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Flen, Gnesta och Oxelösund med 39, 36 och 19 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Nyköping, där priserna sjunkit med två procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Gnesta i toppen med ett genomsnitt på 13 procent, följt av Oxelösund med tre procent. En 13-procentig ökning i Gnesta motsvarar i rena kronor en ökning på 241 296 kronor, ungefär 20 108 kronor i månaden. I botten återfinns Flen där priserna backat med i genomsnitt 46 procent på ett år.

Kommunsiffror, Södermanlands län

Södermanlands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Flen432 143
Gnesta1 525 250
Oxelösund628 074
Katrineholm1 081 214
Trosa2 351 783
Eskilstuna1 488 647
Strängnäs1 869 620
Nyköping1 542 543

 
Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.