alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Värmlands län: Sunne och Säffle vinnare

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Värmlands län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Värmlands län har priserna ökat med i snitt 22 procent på fem år och backat med nio procent på ett år. På kommunnivå har Sunne ökat mest på fem år, hela 129 procent, vilket är den tredje största ökningen i landet. På ett år har däremot Säffle ökat mest med 103 procent, vilket även placerar kommunen på förstaplats över vilka kommuner som ökat mest i landet under samma period.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Värmlands län över rikssnittet

I Värmlands län har bostadsrätterna ökat med i snitt 22 procent på fem år, vilket är över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 261 293 kronor, vilket är en bit under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Värmlands län sjunkit med i genomsnitt nio procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Säffle ökat med 103 procent, mest i landet

Bland Värmland läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Sunne, Kil och Säffle med 129, 84 och 80 procent på fem år. Det innebär att Sunne är den kommun i landet som haft den tredje största ökningen på fem år. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

– Sunne har haft en positiv befolkningsökning de senaste åren och vi har bostadsrätter som passat både barnfamiljer och äldre, med objekt både i centrum och utanför. Vi har märkt av en prisökning på fem års sikt, men inte fullt så stor på det generella beståndet. Utan det som har lett fram till den procentuellt stora ökningen är framför allt ett nyproduktionsprojekt mitt i centrum, med bästa läget vid sundet och som har dragit upp snittet, säger Maria Johansson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Sunne och Munkfors.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Säffle i toppen med ett genomsnitt på 103 procent, den högsta ökningen bland rikets kommuner under samma period. En 103-procentig ökning i Säffle motsvarar i rena kronor en ökning på 176 205 kronor, ungefär 14 683 kronor i månaden. I botten återfinns Hammarö där priserna backat med i genomsnitt 21 procent på ett år.

Kommunsiffror, Värmlands län

Värmlands länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Sunne515 000
Kil436 304
Säffle193 700
GrumsN/A
Kristinehamn417 722
Arvika564 146
Forshaga538 929
Årjäng222 308
Karlstad1 527 617
Hammarö1 064 507
FilipstadN/A

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.