Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB
alvsjo
Nyheter

Vinnare och förlorare på bostadsrättsmarknaden i Västerbottens län: Skellefteå i topp

Det senaste året har bostadsmarknaden präglats av svag efterfrågan och avvaktande konsumenter, så även i Västerbottens län. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter sjunkit i alla län på 12 månader och i snitt fyra procent på riksnivå. På fem års sikt har priserna dock stigit i alla län, i snitt 18 procent. I Västerbottens län har priserna ökat med i snitt 22 procent på fem år och backat med sex procent på ett år. På kommunnivå har Skellefteå ökat mest på fem år, med 36 procent.

2023-09-26

Se siffror för samtliga län här, inklusive kommuner i topp och botten.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 18 procent på riksnivå, där ökningen skiljer sig åt en hel del mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter backat med fyra procent.

– Nu har vi haft en svagare bostadsmarknad sedan förra sommaren och det avspeglas i prisutvecklingen. Under omständigheterna känns ändå en prisnedgång på fyra procent inte så dramatisk. Och om zoomar ut lite och tittar på femårsperspektivet så har vi fortfarande betydande prisuppgångar på många ställen, även om det som vanlig kan skilja mycket från ort till ort, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Västerbotten över rikssnittet

I Västerbottens län har bostadsrätterna ökat med i snitt 22 procent på fem år, vilket ligger över rikssnittet på 18 procent. I rena kronor motsvarar det en genomsnittlig ökning på 341 346 kronor, vilket är strax under rikssnittet på 412 007 kronor. Bland landets samtliga län har Jämtland haft den starkaste prisökningen procentuellt sett, 28 procent på fem år. 

På ett års sikt har priserna i Västerbottens län sjunkit med i genomsnitt sex procent, det vill säga mer än rikssnittet på fyra procent.

Kommuntoppen – Skellefteå ökat mest

Bland Västerbottens läns kommuner har priserna på bostadsrätter stigit mest i Skellefteå med 36 procent på fem år. Svagast utveckling har det varit i Umeå, där priserna ökat med 17 procent under samma period. Bland landets samtliga kommuner tar Säter i Dalarna hem förstaplatsen men en stark ökning på hela 167 procent på fem år.

– De stora satsningarna i regionen och framförallt i Skellefteå med den nya batterifabriken har lett till en större inflyttningsgrad. Fler människor, både från Sverige och världen, är på jakt efter en ny bostad i Skellefteå vilket ökar efterfrågan och priset på bostadsrätter. Trenden de senaste åren har varit väldigt positiv men det senaste året har vi, likt många andra orter, sett en nedgång på grund av rådande ekonomiska läge, fler köpare och säljare väljer att ta det försiktigt, säger Jan-Erik Lööf, franchisetagare och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Skellefteå.

På ett års sikt har både Skellefteå och Umeå backat i pris med -21 respektive -3 procent.

Kommunsiffror, Västerbottens län 

Västerbottens länMedelpris apr 2018 - aug 2018
Skellefteå1 038 615
Umeå1 804 386

Om statistiken

Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda april 2018 – augusti 2018 med samma period 2023. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2022 – augusti 2022 jämförts med samma period 2023 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.

Hjälp och kontakt
Fastighetsbyrån
Hitta snabbt
Nyhetsbrev
© Swedbank Fastighetsbyrå AB